Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt z redakcją: tel. 535 455 189 redakcja@tsk24.pl

 • Kategoria: Informacje

500 mln zł na walkę z COVID-19

O działaniach Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w walce z epidemią COVID-19 mówili podczas dzisiejszej konferencji prasowej online marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski i przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. Skupiły się one głównie na trzech obszarach: ochrony zdrowia, ochrony rynku pracy oraz utrzymaniu gotowości i ciągłości pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i jednostek podległych. Na koniec spotkania marszałek Andrzej Bętkowski zaapelował do mieszkańców województwa o przestrzeganie wszelkich zaleceń sanitarnych.

– Do tej pory Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków europejskich i budżetu województwa na działania związane z walką z koronawirusem wyasygnował kwotę ponad 500 milionów złotych – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. I jak dodał: – Mam przekonanie, że decyzje podjęte przy pierwszej fali koronawirusa o przekazaniu środków na obszary związane z ochroną zdrowia i rynkiem pracy skutkują tym, że nasze województwo funkcjonuje w miarę normalnie.

Ochrona zdrowia

O działaniach i środkach finansowych jakie zostały przeznaczone na wsparcie i działalność dla placówek medycznych podległych samorządowi województwa mówił wicemarszałek Marek Bogusławski. – Do jednostek trafiło 68,5 mln zł, z czego 60 mln zł z Unii Europejskiej, a 8, 5 mln zł z budżetu województwa świętokrzyskiego. Ponad 47,6 mln zł zostało przeznaczone na rozszerzenie zakresów rzeczowych projektów realizowanych już wcześniej przez szpitale wojewódzkie: w Czerwonej Górze, Morawicy, a także Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz szpitale powiatowe w Staszowie, Sandomierzu i Końskich. Dzięki rozszerzeniu projektów niezbędny sprzęt medyczny trafił do wszystkich lecznic w województwie świętokrzyskim. Przeprowadzane są także niezbędne prace remontowe (które mają podnieść poziom bezpieczeństwa sanitarnego i zapewnić miejsca izolacji, tzw. strefy buforowe) oraz wyposażane laboratoria do diagnostyki COVID-19.

21 października Zarząd Województwa podjął uchwałę o dofinansowaniu szpitali z przeznaczeniem na organizację tzw. „stref buforowych” czyli miejsc izolacji chorych na koronawirusa. Łącznie kwota na to działanie wyniosła 6,4 mln zł. Ponadto Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach otrzymało kwotę 350 tys. zł na zakup aparatu USG.

W ramach projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego powstały laboratoria do diagnostyki COVID-19 w: Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze, a dla wszystkich szpitali zakupiono niezbędny sprzęt medyczny.

Za zgodą Komisji Europejskiej zwiększone zostało również o kwotę 9,7 mln zł finansowanie projektu budowy kliniki Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, co również jest elementem przygotowania tej placówki medycznej do walki z COVID w dłuższej perspektywie czasu.
Uzyskano ponadto wstępną zgodę na przeznaczenie kolejnych 2 mln zł na dofinansowanie zakupu sprzętu do laboratorium w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym oraz organizację stref buforowych. Warto dodać, że do dnia dzisiejszego w laboratorium RCNT wykonano ok. 50 tysięcy testów w kierunku wykrywania koronawirusa.

Wsparcie przedsiębiorstw

– Największa ilość środków unijnych, jaką przekazaliśmy to środki na wsparcie naszej lokalnej gospodarki i przedsiębiorstw. To w sumie 320 mln zł w różnej formie: pożyczek, doradztwa, działań promocyjnych czy dotacji obrotowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem – podkreślił podczas konferencji marszałek Andrzej Bętkowski.

Z funduszy unijnych 233 mln zł przeznaczono na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które pozwolą im utrzymać się na rynku w dobie kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią koronawirusa. Z powyższej puli 80 mln zł znalazło się w dyspozycji konsorcjum, którego liderem jest Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego. Pozytywną decyzję otrzymało już 136 wniosków na łączną wartość 45,76 mln zł. Świętokrzyscy przedsiębiorcy, których firmy ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa, mogą do końca tego roku ubiegać się również o pożyczki inwestycyjno-obrotowe w wysokości do 1 mln zł. Na ten cel zarezerwowano 150 mln zł., które są w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uzyskaliśmy również wstępną zgodę Komisji Europejskiej na zwiększenie puli środków na pożyczki o kwotę blisko 8 mln zł.

W ramach już realizowanego projektu Popytowy System Innowacji – rozwój Małych Średnich Przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczono 11 mln zł – na vouchery. Z tego „covidowego” wsparcia skorzystało już 190 świętokrzyskich przedsiębiorstw.

Planowane jest także przeznaczenie kwoty blisko 3 mln zł na kampanię promującą świętokrzyską gospodarkę, w szczególności w zakresie turystyki.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wygospodarowano ponadto 44 mln zł na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw w tym osób prowadzących jednoosobową działalność, które w wyniku pandemii odnotowały spadek obrotów. Jednocześnie uzyskaliśmy wstępną zgodę Komisji Europejskiej na przeznaczenie kolejnych 21 mln zł na to działanie. Łącznie środki w wysokości 65 mln zł trafią do około 1700 świętokrzyskich przedsiębiorców.

Walka z pandemią

Do działań podjętych przez Zarząd Województwa odniósł się przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, mówiąc, że w jego odczuciu wszystkie są podejmowane adekwatnie do sytuacji i możliwości finansowanych. Podkreślił także ważną rolę środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na walkę z pandemią w kwocie 121 mln zł.

Do najistotniejszych przedsięwzięć realizowanych z tych środków należą:

Projekt własny Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Projekt o wartości blisko 30,2 mln zł unijnego dofinansowania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy ludziom z „pierwszej linii frontu” walki z koronawirusem. Obejmuje 5 placówek ochrony zdrowia:

 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – 6,8 mln zł unijnego wsparcia (7,2 mln zł z wkładem własnym),
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze – 2,7 mln zł wsparcia (2,9 mln zł z wkładem własnym),
 3. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy – 287 tys. zł wsparcia (372 tys. zł z wkładem własnym),
 4. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – 1 mln zł wsparcia (1,1 mln zł z wkładem własnym),
 5. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego – 9,9 mln zł – najwyższa kwota wsparcia w projekcie (10,5 mln zł z wkładem własnym).

W projekcie zarezerwowano także ponad 2,4 mln zł unijnego dofinansowania do dyspozycji Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Kwota jest przeznaczona na zakupy środków ochrony osobistej pracowników służby zdrowia. Ponadto Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, otrzymało 4 mln zł unijnego dofinansowania, dzięki czemu będzie mogło doposażyć swoje laboratorium w sprzęt i wyroby medyczne do wykonywania testów oraz zatrudnić i przeszkolić dodatkowy personel medyczny.

W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie planowane jest zwiększenie dofinansowania projektu dodatkową kwotą 2 mln 730 tys. zł. Będą to pieniądze przekazane do dyspozycji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze i Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

Wsparcie powiatów w walce z Covid-19

Wiosną tego roku uruchomiono nadzwyczajny nabór projektów zaadresowanych do wszystkich 14 świętokrzyskich powiatów. Pod koniec maja podpisane zostały umowy na dofinansowanie projektów o łącznej wartości 41, 9 mln zł.
Pomoc w postaci środków ochronnych trafiła m.in. do szpitali powiatowych, jednostek policji i straży pożarnej, placówek pogotowia ratunkowego, przychodni, stacji sanitarno-epidemiologicznych, schronisk i noclegowni, zakładów opiekuńczo-leczniczych.

We wrześniu udało się także wygospodarować dodatkowe środki – 2, 2 mln zł, dzięki którym starostwa mogły rozszerzyć katalog kupowanego sprzętu i wyposażenia.

Dodatkowo wsparto szereg działań mających na celu zwalczanie skutków rozprzestrzeniania się COVID-19, w tym:

 • 4,6 mln zł – zwiększenie dofinansowania dla obecnie realizowanych projektów w ramach Osi 8 i 9 RPO WŚ.
 • 42 mln zł – wsparcie miejsc pracy w regionie świętokrzyskim. Pieniądze zostały przekazane do WUP Kielce, który w ramach naboru projektów pozakonkursowych rozdysponował je pomiędzy Powiatowe Urzędy Pracy w regionie. Za pośrednictwem PUP – ów środki trafiły do przedsiębiorstw, negatywnie dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa i zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Kończąc konferencję prasową marszałek Andrzej Bętkowski zwrócił się z apelem do mieszkańców:


– Podczas tej pandemii najważniejsza jest odpowiedzialna postawa nas wszystkich! Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń sanitarnych, które są pomocne w profilaktyce zapobiegania zakażeniu koronawirusem. Odpowiedni dystans społeczny, maseczki w przestrzeni publicznej oraz dezynfekcja dłoni – to absolutne minimum. Pamiętajmy o pozostałych obostrzeniach i stosujmy się do zaleceń!

Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim służbom zaangażowanym w walkę z tą pandemią. W szczególności osobom z pierwszej linii frontu walki z koronawirusem – lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, technikom
medycznym, diagnostom oraz pozostałej kadrze placówek ochrony zdrowia.

Podziękowania kieruję także do pracowników Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu, którzy wykonali już ok. 50 tys. testów pracując każdego dnia na trzy zmiany.

Służby medyczne toczą trudną walkę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo i my – wszyscy mieszkańcy Świętokrzyskiego jesteśmy Wam za to wdzięczni.

Chciałbym też zaapelować do osób, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe, o oddawanie swojego osocza. Zwiera ono przeciwciała i jest jednym ze sposobów walki z koronawirusem. Ten, kto zwalczył zakażenie, może teraz pomóc w wyzdrowieniu innym, dlatego proszę ozdrowieńców o zgłaszanie się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.
 


 

                                               

26-11-2021 Wydarzenia miejskie

Już dziś rusza lodowisko miejskie

26-11-2021 Kronika policyjna

Włamywał się i kradł, aż wpadł

Ostatnie komentarze

 • Gizmoo powiedział(a) Więcej
  Jak jedzie przede mną WSZ to 9 na 10 aut coś zawsze wywiną 1 dzień temu
 • skarżyski powiedział(a) Więcej
  Przykład zachowania urzędnika/ samorządowca/ posła ogólnie człowieka na stanowisku państwowym idzie z góry!
  Nie... 1 dzień temu
 • skarżyski powiedział(a) Więcej
  Na dodatek nie tylko w "miejscu pracy" ale i poza nim. 1 dzień temu

16-11-2021 Szkolnictwo i oświata

ZST na Akropolu!

        
       

                                                        

Komentarze pozostają własnością ich twórców - redakcja TSK24.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Nick nie jest zastrzeżony dla jednego użytkownika.
Serwis nie ma obowiązku publikacji nadesłanych materiałów. Materiały nie zamawiane przez Serwis Informacyjny TSK24.pl nie podlegają zwrotowi. Autorzy materiałów publikowanych w serwisie wyrażając zgodę na ich publikację przenoszą jednocześnie prawa do nich na rzecz Serwisu Informacyjnego TSK24.pl. Serwis zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania zamieszczanych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych na wszelkich polach ekspozycji.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu TSK24.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.
Wszelkie wyżej wymienione postępowanie bez pisemnej zgody wydawcy - PPHU MPC-TECH ZABRONIONE!