Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt z redakcją: tel. 795 913 666 redakcja@tsk24.pl

Publicystyka społeczna

Dlaczego miasto jest zadłużone?

Kwestie związane z zadłużeniem naszego miasta jeszcze długo będą tematem do dyskusji, sporów i polemik. Nic w tym dziwnego, bowiem spłata zadłużenia zajmie nam jeszcze jakiś czas, a jak długi – to zależy od mądrości i determinacji w działaniach kolejnych ekip władzy.
Zatem dyskutujmy, ale starajmy się uznawać fakty, a przede wszystkim nie wprowadzajmy nikogo w błędne myślenie.
Dziś powinno być poza dyskusją, że dług powstał w efekcie finansowania wielkiego programu inwestycji miejskich, które były albo bardzo pilne – jak stan dróg, czy obiektów użyteczności publicznej; albo od dawna oczekiwane – jak hala sportowa, lodowisko, czy kompleksy boisk sportowych. Również powinno być wiadomym, że program inwestycji
nie narodził się w kadencjach 2006-2014, był dużo starszy, a jego elementy pojawiały się
od dziesiątków lat w rozmaitych planach rozwoju miasta i były przedmiotem przygotowań
w instytucjach lokalnych i samorządowych. Inwestycje i w efekcie poprawa warunków życia mieszkańców były oczekiwane przez skarżyszczan i w miarę możliwości finansowych realizowane.
Po wejściu Polski do UE otworzyła się wielka szansa na przyspieszenie inwestycji dzięki wsparciu ze środków wspólnotowych. Dlatego w październiku 2006 roku rządzący wówczas Prezydent Mazur i SLD przedłożyli, a Rada Miasta przyjęła uchwałę w/s przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) i w/s Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). PRL i LPR preliminowały działania inwestycyjne (na setki mln zł) na terenie miasta w perspektywie lat 2007-2013.
W latach 2007-2014 zrealizowano dużą część z planowanych tam inwestycji. Między innymi 60 mln zł wydano na budowę i remonty dróg, 30 mln zł na rozbudowę i modernizację MCK
i MOB, 25 mln zł na halę sportową, lodowisko i 5 boisk wielofunkcyjnych, a za 25 mln zł przygotowano ( w tym rekultywowano) tereny pod inwestycje dla podmiotów gospodarczych, budowę Inkubatora Technologicznego oraz wykup i modernizację ulic Mościckiego
i Asfaltowej – kluczowych dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej 120 ha terenów przemysłowych na dawnych placach Z-1 i Z-3 Zakładów Mesko. To przykłady działań najbardziej spektakularnych. W sumie wykonano inwestycje za 210 mln zł przy czym aż 75 mln zł to unijne dotacje. Niestety, z własnych środków mogliśmy wygospodarować tylko 35 mln zł i dlatego pozostałe 100 mln zł stanowi dług miasta.
Fakt, dług jest, ale coś za coś… Wykonaliśmy inwestycje, które już teraz służą mieszkańcom i nie trzeba latami na nie czekać. Czy takie wydatki można nazwać nierozsądnymi? Czy inwestowanie w sferę miejską to złe decyzje nieodpowiednich ludzi? Tak postępuje wiele gmin. Kielce uchwaliły kolejny budżet z deficytem bo dla nich „priorytetem są inwestycje szczególnie z unijnym dofinansowaniem”. Ich zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie blisko 0,9 mld zł. Przy dochodach nieco ponad 1,3 mld jest relatywnie dużo wyższe niż nasze. Nie płaczą, tylko tak się organizują, by móc spłacać zadłużenie. A u nas…?
Za tydzień – „Zadłużenie mogło być niższe” czyli c.d.n.

Jan Janiec  

Napisz komentarz (22 Komentarzy)

Stan nadzwyczajny...??!!

Sesja rady miasta to prawdziwie ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności. To tu zapadają ważne decyzje, stanowione jest lokalne prawo i dokonuje się wyborów strategii działania na przyszłość. Przestrzeganie prawa, procedur, dobrych praktyk i obyczajów to właściwe warunki by sprawy samorządu były traktowane z należytą powagą.
Zgodnie z obowiązującym prawem sesje rady miasta odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. O terminie i miejscu  obrad zawiadamia radnych przewodniczący rady a do stosownego pisma dołącza porządek, jaki ma być realizowany, oraz projekty uchwał i inne materiały, jeśli są niezbędne do podejmowania rozstrzygnięć. Tu warto zwrócić uwagę, że terminy i tematy, którymi zajmują się radni na sesjach też nie są przypadkowe, bowiem wynikają one z planów pracy uchwalanych corocznie przez radę miasta. To ważne i jeśli przewodniczący rady dobrze organizuje jej pracę, to stara się  ów rytm zamierzeń realizować. To znacznie ułatwia i organizuje pracę radnych, a przede wszystkim  obserwatorom i recenzentom  samorządu pozwala śledzić prace nad ważnymi dla miasta kwestiami. Oczywiście życie bywa także mniej przewidywalne i może się zdarzyć, że potrzeba zwołania sesji pojawi się nagle. Bo trzeba podjąć decyzje finansową, bo wystąpiła awaria, którą trzeba natychmiast usunąć, albo mieszkańców spotkała klęska żywiołowa, albo pojawiło się zagrożenie epidemiologiczne i jest pilna potrzeba podjęcia działań naprawczych czy stanowienia przepisów porządkowych. Zwołanie „szybkiej” sesji może mieć też mniej dramatyczny powód. Oto rozstrzygamy przetarg na bardzo ważną inwestycję a najtańszy oferent proponuje cenę wyższą od przewidywanej i trzeba pilnie zrobić korektę wydatku inwestycyjnego, albo pod koniec roku trzeba dokonać przesunięć w budżecie, bo ministerstwo skorygowało wysokość jakiejś dotacji czy subwencji.  To są przypadki, gdy nie można czekać i nasze prawo samorządowe przewiduje zwołanie sesji na wniosek. W tych okolicznościach jest to wniosek prezydenta (wójta, burmistrza). Z wnioskiem o zwołanie sesji mogą również wystąpić radni. ¼ ustawowego składu rady może skutecznie spowodować zwołanie sesji w tym trybie. Tak się dzieje, gdy radni chcą bardziej zdecydowanie wykorzystać swoją kompetencję jaką jest kontrola działań władzy wykonawczej. I tu możliwości jest wiele.
           Czy na naszym podwórku tak jest? Czy można mieć wątpliwości?  W mijającej kadencji mamy prawdziwy  urodzaj sesji, które zwołuje Przewodniczący na wniosek Prezydenta. W roku 2015 było ich trzy, w 2016 – pięć, w 2017 – pięć, w 2018 roku już odbyły się dwie sesje zwołane w tym trybie, a trzecia odbędzie się !!! (18.01, 16.02, 26.02) (sic!!!). (WSZYSTKIE NA WNIOSEK PREZYDENTA).
Czy rzeczywiście były wyjątkowe powody, by stosować ten tryb...? Można mieć poważne wątpliwości. Wszystko wskazuje, że powód jest prosty. To są sesje praktycznie zamknięte, odbywają się w małym pomieszczeniu (fakt – radni się zmieszczą!), w urzędzie, bez zaproszonych gości, bez publiczności, z okrojonym porządkiem obrad. Nie ma interpelacji radnych, nie ma wniosków mieszkańców...! Prezydent i Przewodniczący Rady z powodów sobie wiadomych pozbawiają mieszkańców uczestnictwa w wydarzeniu niezwykle istotnym, chciałoby się rzec – samorządowym święcie.
To zadziwiające, że radni nie protestują, przynajmniej ci z opozycji. Nie znam żadnego oświadczenia, że na takie praktyki nie ma zgody. Pewnie nie wiedzą, że nawet w tak wątpliwej demokracji jaką był PRL posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej były ważne i otwarte dla wszystkich. To z tamtych czasów pochodzi termin sesji nadzwyczajnej, czyli zwołanej wyjątkowo, w nietypowym i zaskakującym dla mieszkańców terminie.
Czy mamy wyjątkowe powody, by zwoływać sesje w trybie nadzwyczajnym, czy może mamy stan nadzwyczajny, w którym Prezydentowi  zdecydowanie łatwiej funkcjonować?
Państwo Radni, to przede wszystkim  pytanie do Was.
 

Jan Janiec

Napisz komentarz (10 Komentarzy)

Radny Mariusz Bodo odpowiada Złotemu Spotterowi

W artykule „Skleroza czy hipokryzja Radnego PiS-u” (portalu finansowanego również z publicznych pieniędzy tj. gminę oraz spółkę MPWiK) autor pod pseudonimem przedstawił sporo wypocin na temat mojego bytu. Aby uniknąć kolejnych bzdur w stosunku do mojej osoby przedstawianych przez lizusów prezydenta zdecydowałem się przedstawić dość wyczerpującą informację na temat mojej osoby.

Czytaj więcej: Radny Mariusz Bodo odpowiada Złotemu Spotterowi

Napisz komentarz (46 Komentarzy)

Ile można...?

....twarze napiętnowane bezmyślnością.....parlamentarne pośmiewisko ze Skarżyska....z treści wścieklizną ociekających reakcji przedstawicieli ludu ostrobramskiego...moherowe damy...żałośni pseudopatrioci w mundurkach....uwieszona na klamce plebana miejscowa grafomanka....mitoman - pseudo historyk....jego fluorescencja ostrobramska....historyczne towarzystwo  wzajemnej  adoracji....miejscowa zakała społeczna....prezydent cienko śpiewających skarżyszczan......pomieszkujący w barakach marnego wykształcenia jednozębny, samozwańczy autorytet.....szaro-bure skarżyskie przeciętniactwo.....skarżyska subkultura tokarkowa.....tchórzo-szczur internetowy.....ostrobramska koteria BMW....bazylika - nowotwór systematycznie od lat zżerająca miejski organizm....itp....itp....itp....

Czytaj więcej: Ile można...?

Napisz komentarz (64 Komentarzy)

Wyborcze (nie tylko) refleksje Jana Jańca

W ostatnich godzinach, mimo okresu świątecznego,nastąpiło niebywałe wzmocnienie poziomu politycznego sporu. Wszystko to z powodu, bardzo rzeczowego, wystąpienia, na ostatniej sesji Rady Miasta, mieszkanki naszego miasta. Obóz Prezydenta Kroniga z furią zaatakował wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób podzielili opinie i wnioski zawarte we wspomnianym wystąpieniu. " Oberwałem " i ja - oczywiście za zadłużenie gminy. Nie podejmuję się w tym czasie polemizować z absurdalnymi tezami politologa pn Anonimowy, więc pozwoliłem sobie skierować do redakcji portalu , do publikacji, mój artykuł z 2014 r., który w kwestiach powstania zadłużenia jest nadal aktualny.

Czytaj więcej: Wyborcze (nie tylko) refleksje Jana Jańca

Napisz komentarz (30 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Długi nasze (nie)chciane...

Zadłużenie naszego miasta jest faktem. Można dyskutować nad jego genezą, spierać się o słuszność koncepcji prowadzenia wielkich inwestycji miejskich przekraczających możliwości bieżące budżetu (wymagające kredytowania), ale nie zmienia to zasadniczej kwestii, że czekają nas lata spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Czytaj więcej: Długi nasze (nie)chciane...

Napisz komentarz (30 Komentarzy)
Napisz komentarz (14 Komentarzy)
Napisz komentarz (31 Komentarzy)
Napisz komentarz (86 Komentarzy)

Amerykański sen prezydenta

ameryka skoZa nami dziewięć miesięcy sprawowania władzy nowego prezydenta. Wydawać się może, że jest to kadencja nieustających sukcesów, a prezydent to sprawnie zarządzający miastem menadżer. O to, by mieszkańcy mieli dokładnie takie wrażenie umiejętnie dba sam wraz z otaczającymi go współpracownikami, wykorzystując do tego „zaprzyjaźnione”  media.

Czytaj więcej: Amerykański sen prezydenta

Napisz komentarz (32 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (62 Komentarzy)

Ostatnie komentarze

  • obserwator powiedział(a) Więcej
    Teraz bo wybory idą czemu tak powoli i tylko jeden śmiechu warte panie k k. 2 godzin temu
  • Sebastian powiedział(a) Więcej
    Czyli kolejne pieniądze pójdą na pomoc patologii społecznych zamiast unowocześniać miasto gratulacje!! 2 godzin temu
  • wiki powiedział(a) Więcej
    Pewnie jestem za tylko czemu jeden ? ludzie młodzi muszą wynajmować i płacić razy dwa za wynajem . 2 godzin temu

Komentarze pozostają własnością ich twórców - redakcja TSK24.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Nick nie jest zastrzeżony dla jednego użytkownika.
Serwis nie ma obowiązku publikacji nadesłanych materiałów. Materiały nie zamawiane przez Serwis Informacyjny TSK24.pl nie podlegają zwrotowi. Autorzy materiałów publikowanych w serwisie wyrażając zgodę na ich publikację przenoszą jednocześnie prawa do nich na rzecz Serwisu Informacyjnego TSK24.pl. Serwis zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania zamieszczanych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych na wszelkich polach ekspozycji.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu TSK24.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.
Wszelkie wyżej wymienione postępowanie bez pisemnej zgody wydawcy - PPHU MPC-TECH ZABRONIONE!