Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt z redakcją: tel. 535 455 189 redakcja@tsk24.pl

I posiedzenie Rady Seniorów w Suchedniowie I Kadencji

28 lutego w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” odbyło się I posiedzenie Rady Seniorów w Suchedniowie I Kadencji.
 
Na początku wszystkich zgromadzonych powitał burmistrz Suchedniowa Cezary Błach.
Po oficjalnym powitaniu odczytana została lista kandydatów na radnych rady seniorów pierwszej kadencji.
Kandydatury można było składać do 19 stycznia. Do Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów złożono 21 wniosków na kandydatów do Rady Seniorów.

1. ANTOSIK EWA
Podmiot zgłaszający: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Regionalny Suchedniów
Pani Ewa jest osobą otwartą, kontaktową, koleżeńską, uczynną, zaradną, znającą problemy środowiska osób starszych. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie lokalnym. Chce zaangażować się w pracę w Radzie Seniorów.
 
2.GROS ELŻBIETA 
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów
Pani Elżbieta jest emerytką, swój wolny czas chce poświęcić na pracę społeczną na rzecz mieszkańców Suchedniowa. Uważa, że Rada Seniorów jest bardzo dobrą okazją do tego rodzaju działalności. 
 
3. KACZOR JAN 
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów 
Pan Jan zdecydował się kandydować do Rady Seniorów, gdyż chce – jako radny - aktywnie uczestniczyć w życiu Suchedniowa. Jest zainteresowany polepszeniem estetyki Miasta i Gminy oraz poprawą życia mieszkańców. 
 
4. KOTARBA JOLANTA 
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów 
Pani Jolanta jest absolwentką UMCS w Lublinie, z wykształcenia nauczycielem. Pracowała w II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Od kilku lat jest emerytką. Chce swoje doświadczenie wiedzę i czas poświęcić na pracę społeczną w Radzie Seniorów. 
 
5. KOWALIK WIESŁAW 
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Ostojów 
Pan Wiesław jest emerytem. Posiada duże doświadczenie życiowe. Swój wolny czas chce poświęcić dla innych. Jest osobą otwartą, kontaktową dobrze zorganizowaną, z pomysłami. Ludzie darzą go zaufaniem i sympatią. Chce zwrócić uwagę na potrzeby ludzi z jego środowiska, a także wspierać lokalne inicjatywny i działania. 
 
6. KRAKOWIAK RYSZARD 
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Mostki 
Pan Ryszard dostrzega duży potencjał i chęć działania w środowisku seniorów. Swoje doświadczenie zawodowe i życiowe chce wykorzystać w pracy w Radzie Seniorów. 
 
7. KROGULEC-ZOFFOLI JOLANTA 
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Mostki 
Pani Jolanta jest osobą komunikatywną, dobrze czuje się w grupie. Zależy jej na rodzinnej miejscowości – Mostkach. Chce pracować na rzecz społeczności Sołectwa Mostki i reprezentować jej interesy w Radzie Seniorów. 
 
8. NIEMCZYK WŁADYSŁAWA 
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów 
Pani Władysława jest aktywną emerytką o szerokich zainteresowaniach. Swój prywatny czas chce poświęcić nie tylko na sprawy życia rodzinnego, ale także na działalność społeczną, działając w Radzie Seniorów w Suchedniowie. 
 
9. LESKI MARIAN 
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów 
Pan Marian od 2013 r. jest członkiem nieformalnej organizacji - Klubu Seniora „Kreatywni”. Jest osobą zainteresowaną sprawami dotyczącymi różnych dziedzin życia suchedniowskich seniorów, często porusza je na posiedzeniach Rady Miejskiej. 
 
10. OSTROWSKA HALINA 
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Krzyżka 
Pani Halina to osoba otwarta, łatwo nawiązująca kontakt z ludźmi, dyspozycyjna. Bardzo dobrze zna problemy osób starszych, ponieważ pracowała z takimi osobami. Chce pomagać mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów życia codziennego. 

11. PAJĄK ALICJA 
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Ostojów 
Pani Alicja pragnie aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym naszej Gminy. W miarę swoich możliwości chce przyczynić się do wdrożenia takich form pracy, które będą służyć lepszej integracji ludzi starszych oraz rozpoznawać i niwelować trudności życiowe. 

12. RYŚ JANINA 
Podmiot zgłaszający: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Suchedniowie
Pani Janina jest rekomendowana przez PSD w Suchedniowie. Jest osobą kreatywną, rzetelną i staranną w działaniu, koleżeńską i ambitną. Świetnie sprawdza się w pracy w grupie. 

13. SOKOŁOWSKA ALICJA 
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Krzyżka 
Pani Alicja to emerytowana nauczycielka. Przez 20 lat pracowała w Specjalnym Ośrodku Edukacyjno-Wychowawczym Nr 1. Obecnie jest ławnikiem w Sądzie Rejonowym. Pomaga osobom biednym przygotowujący im paczki żywnościowe. Praca społeczna na rzecz osób starszych przynosi jej dużą satysfakcję. 
 
14. STANDO MARIA 
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Michniowie 
Pani Maria czynnie uczestniczy w działalność w Kole Gospodyń Wiejskich w Michniowie oraz wszystkich okolicznościowych imprezach lokalnych. Udziela się społecznie. Chce reprezentować seniorów sołectwa Michniów w Radzie Seniorów w Suchedniowie. 
 
15. STANIEC MARTA 
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów 
Pani Marta od 15 lat jest emerytką. Zawodowo związana była z przemysłem drzewnym – najdłużej jako główny technolog w Fabryce Mebli. Pracowała również jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach. Jest mocno zainteresowana wszystkimi przedsięwzięciami społecznymi, kulturalnymi, sportowymi, gospodarczymi dziejącymi się w naszym mieście. „Będzie dla mnie wielkim zaszczytem włączenie się aktywniej w prace dla naszej społeczności jako radna Rady Seniorów.” 
 
16. STOLAREK WITOLD 
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów 
Pan Witold jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. Po ukończeniu studiów zamieszkał w Suchedniowie i podjął pracę w FUT Suchedniów. Pracował także 10 lat w branży budowlanej w Moskwie na stanowisku kierownika obiektu, a także jako szef produkcji w odlewni Metali Nieżelaznych. Obecnie przebywa na emeryturze i chętnie podzieli się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem zawodowym. 
 
17. SUŁEK URSZULA 
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów 
Pani Urszula jest emerytką od 1,5 roku. Posiada dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe. Potencjał ten chce wykorzystać w pracy dla dobra ludzi starszych oraz dla miasta. 
 
18. SYNOWIEC ANDRZEJ 
Środowisko, które reprezentuje: Sołectwo Michniów 
Pan Andrzej chętnie udziela się społecznie. Bierze czynny udział w spotkaniach Sołectwa Michniów. Jest inicjatorem wielu akcji społecznych w swoim środowisku. Chce reprezentować środowisko seniorów z Michniowa w Radzie. 
 
19. ŚMIGIEL ANNA 
Podmiot zgłaszający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMYK” Sp. z o.o. 
Pani Anna jest zatrudniona w NZOZ Promyk na stanowisku pielęgniarki zabiegowej. Przez 10 lat pracowała w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Skarżysku - Kamiennej opiekując się osobami starszymi. Obecnie pracuje w gabinecie zabiegowym w Poradni Ogólnej. Ma stały kontakt z osobami w wieku 60+. Dodatkowo czynnie uczestniczy w pracy zespołu Interdyscyplinarnego UMiG w Suchedniowie. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Posiada tytuł „edukator w cukrzycy”. Jest osobą dyspozycyjną i chętną do współpracy. 
 
20. WICHA STANISŁAW 
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów 
Pan Stanisław pracował w FUT na stanowisku specjalisty ds. eksportu, w Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Suchedniowie na stanowisku v-ce prezesa, a także prowadził własną działalność gospodarczą. Swoje doświadczenie chce wykorzystać w pracy na rzecz Suchedniowa i jego mieszkańców. 
 
21. WIKŁO ALICJA 
Środowisko, które reprezentuje: Miasto Suchedniów 
Pani Alicja jest emerytowaną nauczycielką plastyki i wiedzy o kulturze. Jej hobby jest malarstwo. Chciałaby zmobilizować seniorów do aktywnej działalności w dziedzinie kultury.
 
Wszystkie ww. zgłoszenia zostały poddane weryfikacji formalnej i uzyskały pozytywną ocenę tj. spełniają kryteria naboru, są kompletne i poprawnie wypełnione. Wśród zgłoszonych kandydatów jest przedstawiciel służby zdrowia, przedstawiciele dwóch lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, 10 osób reprezentujących środowisko seniorów miasta Suchedniów oraz po dwie osoby reprezentujące środowisko seniorów każdego z 4 sołectw: Michniów, Mostki, Ostojów, Krzyżka.
 
W następnym punkcie miało miejsce ślubowanie radnych oraz wręczenie zaświadczeń o powołaniu w skład Rady Seniorów w Suchedniowie.
 
Później nastąpiło stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 
Podczas I posiedzenia Rady Seniorów w Suchedniowie wybrano radnych na stanowiska przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady Seniorów.
 
Na stanowisko przewodniczącego została wybrana pani Urszula Sułek, wiceprzewodniczącym została pani Marta Staniec a na sekretarza wybrano panią Elżbietę Gras.
 
W kolejnym punkcie przyszedł czas na wystąpienia gości i wolne wnioski. 
Na tym I posiedzenie Rady Seniorów w Suchedniowie I Kadencji zostało zakończone.

 
 
 
 

Ostatnie komentarze

  • HBT powiedział(a) Więcej
    To powinny ją poznawać zgodnie z realiami historycznymi. W przeciwnym wypadku będą kojarzyly stab wojenny z kolesiem... 13 godzin temu
  • HBT powiedział(a) Więcej
    ORMO nie nosiło moro to kurtka MO. 13 godzin temu
  • Nina powiedział(a) Więcej
    Drodzy Jubilaci serdecznie Wam gratuluję i życzę doczekania brylantowych godów50Nina 13 godzin temu

Komentarze pozostają własnością ich twórców - redakcja TSK24.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Nick nie jest zastrzeżony dla jednego użytkownika.
Serwis nie ma obowiązku publikacji nadesłanych materiałów. Materiały nie zamawiane przez Serwis Informacyjny TSK24.pl nie podlegają zwrotowi. Autorzy materiałów publikowanych w serwisie wyrażając zgodę na ich publikację przenoszą jednocześnie prawa do nich na rzecz Serwisu Informacyjnego TSK24.pl. Serwis zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania zamieszczanych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych na wszelkich polach ekspozycji.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu TSK24.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.
Wszelkie wyżej wymienione postępowanie bez pisemnej zgody wydawcy - PPHU MPC-TECH ZABRONIONE!