Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt z redakcją: tel. 41 2511951 alinajedrys@gmail.com

To budżet ambitny, dający impuls do rozwoju. Radni uchwalili budżet Powiatu Skarżyskiego na 2024 r.

Radni Powiatu Skarżyskiego 18 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym się” uchwalili budżet powiatu na 2024 rok. Jednogłośnie przyjęli też wieloletnią prognozę finansową powiatu skarżyskiego na lata 2024-2035. - Uważam, że ten budżet jest bardzo dobry, bardzo ambitny i daje impuls do rozwoju naszego powiatu - zaznaczył starosta Artur Berus podczas sesji LIX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbyła się 21 grudnia.

Grudniowa sesja rozpoczęła się akcentem świątecznym. A to za sprawą goszczących harcerzy reprezentujących 22 Skarżyską Drużynę Harcerską Nieprzetartego Szlaku, 21 Skarżyską Drużynę Harcerską Niebieski Sztorm oraz 22 Skarżyską Gromadę Zuchową Ogień i Woda. Tradycyjnie, jak co roku, harcerze przybyli na sesję z Betlejemskim Światłem Pokoju, które w tym roku niesie przesłanie „czyńmy pokój”. Gdy w Ukrainie toczy się wojna, gdy tak wiele niepokoju dręczy inne narody, gdy niepokój, lęk i obawy towarzyszą wielu ludziom akcja Betlejemskiego Światła Pokoju jest kolejną okazją, by pochylić się nad cennym darem dla ludzkości i zainicjować refleksję nad tym czym jest „pokój” oraz ukazania różnych jego wymiarów. - Niech „płomień pokoju” gości w Waszych sercach przez 366 dni 2024 r. życzyli samorządowcom harcerze przekazując Betlejemskie Światło Pokoju na ręce przewodniczącego rady Jacka Jeżyka, starosty Artura Berusa oraz radnego Grzegorza Małkusa, przedstawiciela opozycyjnego klubu radnych PiS.

Dziękuję harcerzom za Światełko Betlejemskie. Możemy powiedzieć, że nasi harcerze, z powiatu skarżyskiego są ambasadorami Światła Betlejemskiego, bo dzięki Wam - to światło trafia do instytucji, trafia do naszych domów, do rodzin – mówił starosta Artur Berus. Podkreślił również, że w myśl tegorocznego przesłania, tej pięknej akcji, jakim jest „Czyńmy Pokój” należy zacząć także od samych siebie, od naszych rodzin, od miejsc gdzie pracujemy. – Bądźmy dobrzy, wspierajmy ludzi potrzebujących i bądźmy w tym wszystkim uczciwi – dodał starosta.           

Następnie głos zabrał radny Roman Wojcieszek. Tym razem, jako prezes Stowarzyszenia Nasze Dziedzictwo, przekazał na ręce starosty Artura Berusa podziękowania dla Samorządu Powiatu Skarżyskiego za wsparcie kwotą 20 tys. zł renowacji zabytkowego grobu rodziny Witwickich w Skarżysku-Kamiennej. Radny Wojcieszek zaznaczył, że jedyny tego typu zabytek w mieście udało się wyremontować dzięki hojności i życzliwości wielu instytucji oraz osób fizycznych. W związku z tym podziękowania za indywidualne wsparcie inicjatywy przekazał także radnym Renacie Bilskiej oraz Jerzemu Żmijewskiemu. Renowacja nagrobka kosztowała łącznie ok. 120 tys. zł  

- Dziękuję Stowarzyszeniu Nasze Dziedzictwo za tę akcję. Dzięki tej akcji, możemy dzisiaj powiedzieć, że jest osiągnięty sukces. I cieszę się, że właśnie w samorządzie są takie przestrzenie, które bez względu (przepraszam, że tak to ujmę) na barwy polityczne, łączą nas i wspólnie doprowadzamy daną sprawę do końca. Dziękuję za to bardzo – zaznaczył starosta Artur Berus.   

W punkcie wolne wnioski i oświadczenia głos zabrali goszczący na sesji trzej radni Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej – Jacek JamrozAndrzej Warwas oraz Arkadiusz Bogucki. Radni poinformowali, że Gmina Skarżysko-Kamienna zadeklarowała chęć współfinansowania z Powiatem Skarżyskim inwestycji polegającej na budowie chodnika na ul. Książęca – Rycerska w Skarżysku-Kamiennej.

Jest mi ogromnie miło słyszeć tą deklarację od Państwa. To, co dzisiaj wielokrotnie tu padało z mównicy - szukajmy tego, co nas łączy, nie dzieli, dla dobra naszych mieszkańców. Światło jest symbolem moralności, dobrobytu, ale także nadziei. Ja myślę, że po takich słowach, to nie tylko jest światełko nad tą inwestycją, ale wręcz jupiter świeci. Więc, Szanowni Państwo, już w najbliższym czasie myślę będziemy ogłaszać przetarg – mówił z zadowoleniem starosta Artur Berus informując, że kosztorys na to zadanie wynosi 970 tys. zł.         

W tej części sesji, z uwagi na okres przedświąteczny, nie zabrakło także licznych życzeń świąteczno-noworocznych od przybyłych gości dla radnych oraz od samorządu powiatowego dla gości i mieszkańców powiatu.

Następnie radni zajęli się omówieniem założeń przyszłorocznego budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2024-2035. Uchwały przedstawiła skarbnik powiatu Urszula Wrona.

- Przedsięwzięcia z wieloletniej prognozy finansowej dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to przedsięwzięcia, które są realizowane z dofinansowaniem środków unijnych jest tu ujętych 5 projektów, wszystkie projekty związane z działalnością oświatową. Dwa projekty realizuje Zespół Szkół Technicznych, po jednym projekcie Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych oraz jeden projekt realizuje starostwo powiatowe. Jest to projekt „Dziś uczeń, jutro student”. Pozostałe przedsięwzięcia, czyli bez udziału środków unijnych, są to głównie przedsięwzięcia związane z zimowym utrzymaniem dróg, usuwaniem, parkowaniem samochodów, część programów długoletnich, które mamy. Ujęty jest tu projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 z rządowego programu Za Życiem, remonty drogowe w gminie Łączna, które są realizowane z dofinansowaniem z RFRD. Wszystkie te przedsięwzięcia albo już mają zawarte umowy, albo planujemy zawrzeć umowy wieloletnie. Ponadto dokładamy do WPF inwestycję drogową w gminie Suchedniów, związaną z budową wiaduktu w Suchedniowie. To zadanie wprowadzamy na 2026 r. – informowała przedstawiając wieloletnią prognozę finansową skarbnik powiatu Urszula Wrona. Skarbnik zaznaczyła również, że dług powiatu na koniec 2024 r. będzie niższy, zostanie bowiem przekroczona bariera a30 mln zł i będzie on wynosić 28 mln 113 tys. 733 zł.  

Omawiając budżet powiatu na rok 2024 r. skarbnik poinformowała, że jest to budżet deficytowy. Planowany deficyt wynosi 6 618 511,00 zł. Dochody ogółem stanowią ponad 166 mln 843 tys. zł. Jest to kwota wyższa niż pierwotnie w 2023 r. o ponad 12 mln zł. Wydatki również są na wyższym poziomie niż w roku poprzednim o ponad 14 mln zł i wynoszą ponad 173 mln 462 tys. zł. Rozchody zaplanowane są zgodnie z harmonogramami rat i w 2024 r. i do spłaty przypada 2 mln 263 tys. 200 zł.

Ponad 14% wydatków stanowią wydatki inwestycyjne. Powiat na ten cel w roku 2024 przeznaczył kwotę w wysokości 24 733 705,00 zł na wykonanie takich zadań jak:

 • Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : Nr 0444T Brzeście - Zagórze, Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki - etap II - 7 852 753,00 zł
 • Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej - 300 000,00 zł
 • Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - II edycja - 3 228 531,00 zł
 • Rozbudowa Al. Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Sokolą - 6 846 171,00 zł
 • Modernizacja drogi powiatowej w Sorbinie w Gminie Bliżyn - 4 296 250 zł
 • Budowa chodnika na ul. Książęcej w Skarżysku-Kamiennej - 50 000,00 zł
 • Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Starostwa przy ul. Konarskiego -
 • 310 000 zł
 • Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego - 1 850 000,00 zł

W dyskusji nad przyszłorocznym budżetem głos zabrali m.in. radni Mieczysław Bąk i Roman Wojcieszek, którzy zaznaczali, że projekt budżetu na 2024 r. nie jest budżetem na miarę potrzeb inwestycyjnych gmin powiatu skarżyskiego, że liczyli na dodatkowe inwestycje takie jak m.in. budowa chodnika w Nowym Odrowążku, czy budowa ronda przy dworcu w Skarżysku.

Starosta Artur Berus odnosząc się do wypowiedzi radnych zaznaczył, że nigdy budżet nie jest budżetem marzeń, ale zarząd powiatu od początku swojej kadencji bardzo fundamentalnie i gruntownie naprawia finanse powiatu skarżyskiego, a jednocześnie powiat aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji.

- My Szanowni Państwo (powiem tu słowami piosenki Myslowitz) nie jesteśmy sprzedawcami marzeń, my działamy tak, aby w momencie kiedy kończy się kadencja zostawić budżet powiatu skarżyskiego w bardzo dobrym stanie. I taki budżet Szanowni Państwo zostawiamy. Ja pragnę przypomnieć, że w tej kadencji w ramach wydatków inwestycyjnych (a to jeszcze nie jest koniec) zrealizowaliśmy inwestycje za prawie 130 mln zł. To jest ta jedna kolumna ale zwróćcie uwagę państwo z drugiej strony, że w tym czasie po raz pierwszy w historii tego powiatu nie zaciągnęliśmy złotówki kredytu, nie zaciągnęliśmy żadnej pożyczki. W tym czasie wykupywaliśmy obligacje i zmniejszyliśmy zadłużenie powiatu o 13 mln zł. – mówił starosta zaznaczając, że budżet powiatu 2024 r. nie, jest to budżet marzeń, ale jest ambitny i daje impuls do rozwoju powiatu.  

- Ja uważam, że ten budżet jest bardzo dobry, bardzo ambitny i daje impuls do rozwoju naszego powiatu - zaznaczył starosta A. Berus

Pozytywnie na temat projektu budżetu na 2024 r. wypowiedział się radny Emil Tokarczyk, przewodniczący Komisji Budżetowej. Stwierdził, że budżet ten jest bardzo zasadny, racjonalny i świetnie przygotowany., przekazał także podziękowania dla skarbnika i służb finansowych powiatu za jego przygotowanie. 

Ostatecznie Radni Powiatu Skarżyskiego 18 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym się” uchwalili budżet powiatu na 2024 rok. Jednogłośnie przyjęli też wieloletnią prognozę finansową powiatu skarżyskiego na lata 2024-2035.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2023–2035,
 • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
 • określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
 • wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
 • określenia zasad przyznawania stypendium studentom kierunku lekarskiego,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata,
 • zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2024.

Pełny zapis LIX sesji https://www.youtube.com/watch?v=EcjE2govRqA


 
 

<<Ładniejsza skóra i więcej zaoszczędzonego czasu w łazience. Sprawdź jak!>>

  

Ostatnie komentarze

 • Czyściciel sumień powiedział(a) Więcej
  Dlaczego nie została powołana komisja rozliczająca dwie kadencje b/prezydenta! Czyżby obecny prezydent tak bardzo... 13 godzin temu
 • Polak powiedział(a) Więcej
  A kiedy powstaną zakłady pracy.... 2 dni temu
 • Krul Julian powiedział(a) Więcej
  Pełna zgoda. Tyle co Bentkowski z Sikorą w Mauzoleum to nikt nie dokonał. 3 dni temu

07-05-2024 Szkolnictwo i oświata

Ruszają matury 2024

29-04-2024 Wydarzenia w powiecie

XIII Piknik Kawaleryjski        
       

                                                        

Komentarze pozostają własnością ich twórców - redakcja TSK24.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Nick nie jest zastrzeżony dla jednego użytkownika.
Serwis nie ma obowiązku publikacji nadesłanych materiałów. Materiały nie zamawiane przez Serwis Informacyjny TSK24.pl nie podlegają zwrotowi. Autorzy materiałów publikowanych w serwisie wyrażając zgodę na ich publikację przenoszą jednocześnie prawa do nich na rzecz Serwisu Informacyjnego TSK24.pl. Serwis zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania zamieszczanych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych na wszelkich polach ekspozycji.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu TSK24.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.
Wszelkie wyżej wymienione postępowanie bez pisemnej zgody wydawcy - PPHU MPC-TECH ZABRONIONE!