Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt z redakcją: tel. 535 455 189 redakcja@tsk24.pl

Aktualności

News

 • Andrzej
 • Kategoria: News

XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – MSPO 2019  jest miejscem prezentacji największych dokonań przemysłu zbrojeniowego z całego świata. To nie tylko kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego, ale także biznesowe spotkania i umowy zawierane pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych kontynentów. Salon jest uważany za trzecią branżową wystawę Europy, po targach w Paryżu i Londynie.

Czytaj więcej: XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
 • admin
 • Kategoria: News

Aktywny samorząd 2019
Zapraszamy do udziału w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”.
W 2019 roku program obejmuje formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych

w stopniu znacznym oraz umiarkowanym, w zakresie:
- pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- pomocy w uzyskaniu prawa jazdy,
- pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,
- pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- pomocy w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
- pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,
- pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


Szczegółowe informacje na stronie www.pcprskarzysko.pl oraz w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1, pokój
nr 21 lub pod numerem telefonu 41 25 21 953 (wewnętrzny 41 lub 42).

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
 • Michał
 • Kategoria: News

Wtórpol pracownik biurowy


Firma Wtórpol sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko
Pracownik biurowy
Główne zadania:
-przygotowanie i nadzór nad obiegiem dokumentów
-prace administracyjno-biurowe
-analiza i raportowanie na potrzeby Spółki
-terminowość i praca według wewnętrznych procedur firmy.
 
Od kandydatów oczekujemy:
-bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
-znakomita organizacja czasu pracy
-duże zaangażowanie w realizowane zadania
-umiejętność pracy w zespole
-prawo jazdy kat B
 
 
Oferujemy:
-atrakcyjne warunki finansowe 6000 zł po odliczeniu wszystkich kosztów
-zatrudnienie w oparciu o własną działalność gospodarczą
-przeszkolenie wdrażające do pracy
-pracę w przyjaznej atmosferze sprzyjającej rozwojowi
Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)
 • Michał
 • Kategoria: News

Nieprawidłowości w Zarządzie Dróg Powiatowych - były Starosta odpowiada

Po naszej publikacji otrzymaliśmy odpowiedź byłego Starosty Jerzego Żmijewskiego, którą publikujemy poniżej.  Rozbieżność w datach złożenia (podaną przez Jerzego Żmijewskiego) i przyjęcia zawiadomienia przez prokuraturę (data podana w piśmie otrzymanym z prokuratury PR 2 Ds 249.2018) zostanie przez nas wyjaśniona. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli nawet doniesienie zostało złożone 23 listopada to było to dzień po pierwszej sesji Rady Powiatu obecnej kadencji. Na niej nowi radni dokonali wyboru nowego Przewodniczącego Rady Powiatu, którym został Jacek Jeżyk. Nieoficjalnie mówiło się o tym, że tym stanowiskiem zainteresowany był były starosta Żmijewski. Niestety nie znalazł się w nowym układzie koalicyjnym. (pisaliśmy o tym tu)
Z poniższego pisma dowiadujemy się, że wyjaśnianie nieprawidłowości przez audytora i pracowników starostwa trwało blisko pół roku. Czy zatem sprawy były aż tak skomplikowane, czy problemem było znalezienie odpowiednich dokumentów?  Mamy również nadzieję, że sprawa pisma złożonego przez ówczesnego członka zarządu Annę Leżańską, a które jak twierdzi Jerzy Żmijewski do niego nie dotarło zostanie wyjaśnione. Przecież w razie nieobecności starosty zastępuje go wicestarosta. Co zatem stało się z wspomnianym dokumentem, który może być w tej sprawie bardzo istotny?
Tak jak informowaliśmy w poprzednim artykule sprawę będziemy monitorować na bieżąco a o wszystkich nowych wątkach poinformujemy naszych czytelników.


Szanowny Panie Redaktorze!

Poniżej przedstawiam Panu moje stanowisko w sprawie  artykułu opublikowanego przez Pański portal w dniu 20.12.2018 z prośbą o jego zamieszczenie.

    W artykule  „Spełnienie obywatelskiego obowiązku czy zemsta byłego Starosty” opublikowanego w dniu 20 grudnia 2018 roku na stronach Pańskiego portali ukazała się nieprawdziwa informacja dotycząca daty złożonego zawiadomienia. Informuję Pana, że w otrzymanym w listopadzie 2018 roku protokóle uproszczonego postępowania kontrolnego stwierdza się, że w „wyniku przeprowadzonych czynności audytowych i kontrolnych zachodzi podejrzenie o popełnieniu przestępstwa” i wymienia się domniemane osoby. Zawiadomienie do prokuratury złożyłem jako Starosta Skarżyski w dniu 23 listopada 2018 r. Podana w artykule data 3 grudnia nie jest datą prawdziwą. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i opublikowanie stosownego sprostowania.

    Uważam, że mając taką informację nie mogłem nie zawiadomić stosownych organów. Zawiadomienie nie miało absolutnie na celu zdeprecjonować kogokolwiek a tym bardziej nie było i nie jest jak to Pan określił „ zemstą b. Starosty”.

    Informuję ponadto, że w naradzie pokontrolnej w dniu 23 maja br., której celem było zapoznanie zebranych z dokumentacją pokontrolną z kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych udział wzięli; Starosta, Członek Zarządu Pani Anna Leżanska, Sekretarz Powiatu, Dyrektor ZDP oraz audytor. Przebieg audytu oraz jego wyniki zostały szczegółowo przedstawione zebranym przez Audytora.

    Podzielam Pana wątpliwości co długiego okresu oczekiwania na podjęcie decyzji od daty narady pokontrolnej (23.05.2018 r.) ale były związane z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym i udzielanymi przez ZDP odpowiedziami na stwierdzone w protokole nieprawidłowości. Zdarzały się przypadki, że rozbieżności w wyjaśnieniach składanych przez ZDP nie pozwalały audytorowi stwierdzić, czy zastrzeżenie jest słuszne czy nie. Dlatego też, aby materiały wyjaśniające oczekiwane przez audytora były jasne i odnosiły się do stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień musiałem zobowiązywać pisemnie Dyrektora ZDP do złożenia stosownych materiałów. Ostatnie wyjaśnienia zostały złożone przez pracownika ZDP w dniu 5 listopada 2018 roku a zawiadomienie do Prokuratury złożyłem w dniu 23 listopada.

    Każdy kontrolujący ma prawo oczekiwać wyjaśnień na stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia od Kierownika kontrolowanej jednostki lub też pracownika, który w ramach swoich obowiązków służbowych ma zadania, które są przedmiotem kontroli lub audytu. Udostępnianie wszelkich materiałów w zakresie prowadzonej kontroli jest obowiązkiem kierownika jednostki. Obowiązek ten wynika ze stosownych z przepisów prawa.

Informuję Pana, że nie otrzymałem od Pani Anny Leżańskiej pisma z dnia 27.07.2018 r. ponieważ cały miesiąc lipiec przebywałem na zwolnieniu lekarskim.

                                                                                                                                                                         Z poważaniem
                                                                                                                                                                          Jerzy Żmijewski

Napisz komentarz (3 Komentarze)
 • admin
 • Kategoria: News

Spełnienie obywatelskiego obowiązku czy zemsta byłego Starosty?

Od niedawna po powiecie krąży informacja dotycząca doniesienia do prokuratury byłego już Starosty Jerzego Żmijewskiego dotyczącego stwierdzonych nieprawidłowości w Zarządzie Dróg Powiatowych w skarżyskim starostwie. Zwróciliśmy się do prokuratury z prośbą o udzielenie informacji.  Z otrzymanego pisma  wynika, że rzeczywiście takie doniesienie wpłynęło w dniu… 3 grudnia 2018r. Przypomnijmy, że nowy Starosta w osobie Artura Berusa został wybrany 29 listopada 2018r. Czy może to oznaczać, że zawiadomienie zostało wysłane już po tej dacie, czy może w ostatnich dniach urzędowania poprzedniego Starosty Żmijewskiego? Zawiadomienie dotyczy nieprawidłowości wykazanych przez audytora, którym był Pan Jacek Wiatrowski w trakcie prowadzonej kontroli. I tu pojawia się kolejna ciekawostka. Audyt o którym mowa trwał od 16 stycznia 2018r. do 30 kwietnia 2018r. Wnioski pokontrolne powinny być znane na podstawie protokołu pokontrolnego załóżmy do końca maja 2018, a o rażących naruszeniach szef urzędu czyli Starosta powinien zostać zawiadomiony niezwłocznie… Dlaczego zatem dopiero po ponad pół roku zdecydowano się na powiadomienie prokuratury? Tym bardziej jest to dziwne, że zawiadomienie dotyczy również etatowego Członka Zarządu w domyśle Anny Leżańskiej, która była odpowiedzialna za ten zakres zadań i pod nią podlegał Zarząd Dróg Powiatowych. Nieprawidłowości miały dotyczyć m.in. niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania pojazdów służbowych.

Zwróciliśmy się do Pani Leżańskiej (obecnie pełniącej funkcję wicestarosty w obecnym Zarządzie Powiatu) o komentarz do zaistniałej sytuacji. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

W związku ze skierowanym do Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej przez Pana Jerzego Żmijewskiego zawiadomieniem z dnia 03.12.2018 r. informuję:
1. Nieznane są mi przekazane przez Pana Jerzego Żmijewskiego zarzuty oraz ustalenia poczynione przez audytora wewnętrznego.
2. Po zakończeniu audytu Sprawozdaniem z dnia 21.05.2018 r. Audytor Pan Jacek Wiatrowski wzywał telefonicznie pracowników ZDP i prowadził poza siedzibą jednostki przesłuchania na okoliczność prowadzonego 6 miesięcy wcześniej audytu. Czynności te wykonywał bez powiadomienia przełożonego pracowników oraz moim.
3. Nie podejmowałam jakiekolwiek działań, które miały na celu utrudnienie wykonywania czynności audytowych. Obecność  moja w trakcie czynności kontrolnych była jednorazowa i w żaden sposób nie uniemożliwiała przeprowadzenia czynności. Obowiązkiem moim jako Członka Zarządu był nadzór nad jednostką.
4. Zastrzeżenia Audytora nie były poddane analizie przez Zarząd Powiatu.
5. Swoje zastrzeżenia do prowadzonego audytu przedstawiłam Staroście Skarżyskiemu pismem z dnia 27.07.2018 r., na które nie otrzymałam odpowiedzi do dnia dzisiejszego.


Z byłym Starostą Jerzym Żmijewskim nie udało nam się skontaktować.

O czym może świadczyć ta sytuacja? Dlaczego przez ponad pół roku nie podjęto żadnych czynności w związku z wynikającymi z przeprowadzonego audytu zaleceniami? Dlaczego jeżeli Jerzy Żmijewski miał wiedzę dotyczącą tej sprawy czekał z zawiadomieniem do ostatniej chwili? Czy zawiadomienie zostałoby złożone gdyby znalazł się w „obozie władzy” po nowym rozdaniu? Co może ustalić policja w trakcie czynności sprawdzających?  Sprawa na pewno jest rozwojowa. O jej dalszym ciągu będziemy informować naszych czytelników.

 

MJ

Napisz komentarz (2 Komentarze)
 • Michał
 • Kategoria: News

Po cichu podniesiono podatki?

W dniu dzisiejszym o godzinie 8:15 miała miejsce sesja Rady Miasta. Sesja zwołana... a jakże na wniosek Prezydenta. Jeszcze wczoraj radni z wyjątkiem tych popierających Kroniga byli przekonani, że chodzi o dokonanie zmian w budżecie, które miały charakter porządkujący na koniec roku. Porządek sesji został jednak rozszerzony o uchwałę zmieniającą wysokość stawek podatkowych od 1 stycznia 2019r. Większość z nowych stawek zostało zrównanych z dopuszczalnymi stawkami maksymalnymi!
Zastanawiającym jest fakt, że tak ważne tematy poruszane są na "szybkich" sesjach, podczas których mieszkańcy nie maja możliwości zabrania głosu, a wszyscy radni nie mają możliwości zapoznania się dokładnie z uchwałami, których projekty dostarczane są "za pięć dwunasta". To taka nowa świecka tradycja... Najpierw nie dopuszczono większości radnych opozycyjnych do prac w komisjach, a teraz przepycha się uchwałę tak ważną dla wszystkich mieszkańców.

Ile zapłacimy  w przyszłym roku?

Na niezmienionym poziomie pozostają podatki od budynków mieszkalnych.
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: 2018 - 20,68 zł, 2019 - 23,47 zł - wzrost o 2,79 zł (13,49%) co daje większy wpływ do budżetu o 1524688,00zł.
Pozostała powierzchnia budynków: 2018 - 7,62 zł, 2019 - 7,90 zł - wzrost o 0,28 zł (3,67%) co daje większy wpływ do budżetu o 24105,00zł
Budynki gospodarcze: 2018 -4,00, 2019 - 4,50 - wzrost o 0,50 (12,5%) co daje większy wpływ do budżetu o 46086,00zł
Działalność zdrowotna: 2018 - 4,61, 2019 - 4,78- wzrost o 0,17 (3,69%) co daje większy wpływ do budżetu o 5257,00zł
Pozostałe grunty: 2018 - 0,47, 2019 - 0,49 - wzrost o 2,79 (4,26%) co daje większy wpływ do budżetu o 79,129,00zł
Grunty związane z działalnością gospodarczą: 2018 - 0,89, 2019 - 0,93 - wzrost o 0,04zł  (4,49%) co daje większy wpływ do budżetu o 148265,00zł.

W sumie wzrost podatków skutkowałby dodatkowymi wpływami do budżetu o 1.825.753,00 zł.

Na sesji nie było Prezydenta Kroniga. Czy było za wczeście? Czy zaspał? Czy zachorzał? A może zwyczajnie jest przepracowany, w końcu już piątek, piąteczek, piątunio?!

Skarżysko nie jest od wielu lat miastem, o którym można powiedzieć, że się rozwija. Wręcz przeciwnie "zwija się" i to dość wyraźnie. Widać to po ilości powstających nowych zakładów pracy a w zasadzie po braku lokacji nowych inwestycji. Wielu moich klientów coraz częściej się zastanawia czy nie przenieść się w inne miejsce. Od dziś kolejnym argumentem "za" będzie dla nich wzrost podatków. Proste liczenie: za 1000m2 powierzchni zakładu przedsiębiorca zapłaci w przyszłym roku o 2790,00 zł więcej czyli w sumie 27900,00zł. Czy jest to zachętą dla nowych? Do tego podwyżka cen wody...

Oczywiście budżet miasta jest ważny, ale nie kto inny jak obecny Prezydent w kampanii 4 lata temu zapewniał, że nie będzie podnosił podatków. Teraz już wiemy, że to były bajki. Tak samo jak 1000 miejsc pracy czy azjatyccy inwestorzy. Jednak 10081 mieszkańców wybrało go na kolejną kadencję. Widocznie lubią być robieni "w dmuchańca". A może potrzebuje kasy bo tym razem wybiera się do Kenii, gdzie być może miałby szukać inwestorów albo specjalistów do prowadzenia Arki na Bernatce? Czy za te pieniądze będą dmuchańce pod MCK-iem przez cały rok? A może te marne niecałe dwa miliony potrzebne są na nagrody dla wierchuszki urzędowej bo przecież tak ciężko będą pracować w przyszłym roku? Tego nie wiemy. Może wiedzą o tym ci Państwo: Leszek Golik, Bogusław Ciok, Marek Gąska, Mirosław Gibaszewski, Mikołaj Kwaśniak, Paweł Krupa, Andrzej Warwas, Jacek Jamroz, Krystyna Górnaś-Salata, Rafał Lewandowski i Aneta Nurkowska? To oni podnieśli ręce za tą uchwałą. Zachęcam do kontaktu z nimi wszystkich zainteresowanych mieszkańców i zadanie pytania: dlaczego?

Ale spokojnie. Już niedługo nasz miejski władca w świątecznej atmosferze wśród lampek na miejskiej choince i przy dźwięku kolęd będzie rozdawał cukierki i uśmiechał się do zdjęć by zadbać o wizerunek . "Pijar" najważniejszy...

Jak widać Prezydent i koalicyjni radni wzięli sobie do serca wypowiedź jednego z bohaterów filmu Rejs: "Każdy może krytykować, a mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki Panie to nikomu nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowane. Tych naszych prawda punktów, które stworzymy."  Krótko mówiąc musimy tak zrobić, żeby było dobrze, nam...
 

Michał  Jędrys

Napisz komentarz (130 Komentarzy)
 • Michał
 • Kategoria: News

Berus starostą, Jeżyk przewodniczącym Rady Powiatu?

W ślad za podpisanym 6 listopada porozumieniem koalicyjnym nie milkną głosy o możliwych konfiguracjach przy obsadzaniu funkcji w starostwie powiatowym. 
 
Przypomnijmy, że porozumienie podpisali Adam Ciok, Artur Berus, Anna Leżańska, Emil Tokarczyk, Tadeusz Bałchanowski, Katarzyna Bilska, Jacek Jeżyk, Tomasz Wąsowski, Barbara Kocia i Bożena Bętkowska.
Pojawiło się wiele spekulacji dotyczących obsadzania kluczowych stanowisk w radzie powiatu i starostwie. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie prawdopodobny układ, jeżeli oczywiście koalicja wytrzyma do pierwszej sesji nowej rady wyglądałby następująco:
starosta - Artur Berus
wicestarosta - Anna Leżańska
członek zarządu odpowiedzialny za oświatę - Katarzyna Bilska
członek zarządu odpowiedzialny za drogi i architekturę - Tadeusz Bałchanowski
nieetatowy członek zarządu - Adam Ciok.
Przewodniczącym rady zostałby Jacek Jeżyk.
Pozostali członkowie porozumienia mieliby objąć funkcje przewodniczących komisji i wiceprzewodniczących rady powiatu.
Jeżeli założenia doszłyby do realizacji to radnym opozycyjnym wybranym z list Prawa i Sprawiedliwości oraz Janowi Gajdzie i Jerzemu Żmijewskiemu (startującym z list SLD) nie pozostałoby zbyt wiele z samorządowego tortu. Wszystko wskazuje, że ten układ jest możliwy do skonsumowania, tym bardziej, że sytuacja w mieście nie daje możliwości na "przeciągnięcie" kogokolwiek na swoją stronę. W układzie sił powtórzyła się sytuacja sprzed czterech lat, kiedy to jeden głos decydował o powstaniu koalicyjnej większości. Wtedy był to Żmijewski, dziś wydaje się, że został pominięty. Jak widać grono nowych radnych stanowią w dużej części rajcy z trwającej jeszcze kadencji. Podobnie skład zarządu: Leżańska, Bilska i Berus - zasiadają obecnie w tym gremium. Dziwić może fakt, że wśród tej grupy nie znaleźli się radni Żmijewski i Gajda, z którymi cztery lata temu tworzona była anty pisowska koalicja. Niektórzy złośliwie komentują, że zostali ograni przez Tadeusza Bałchanowskiego.
Czy taka konfiguracja zostanie utrzymana dowiemy się na pierwszej sesji nowej rady w grudniu. Ciągle trwają rozmowy i próby utworzenia większości wokół radnych PiS. Analizując jednak zdolności koalicyjne poszczególnych osób szanse są niewielkie. I choć ponoć każdy nosi w plecaku buławę to jednak zawołanie "Kupą mości Panowie!" bardziej jest adekwatne do zaistniałej sytuacji.

MJ

 

Napisz komentarz (16 Komentarzy)
 • admin
 • Kategoria: News

Podziękowania Mariusza BodoDziękuję Wszystkim za wsparcie, pomoc i słowa otuchy. Dziękuję za rozmowy, uśmiech i uścisk dłoni.
Dla mnie wynik 7391 jest wynikiem wiary w ludzi . Mobilizacją do dalszej pracy dla Naszego Skarżyska.  
Wiem, że byłem dla Was nadzieją  na zmianę sposobu zarządzania miastem. 
Przepraszam, że Was zawiodłem, że nie przekonałem większej liczby Skarżyszczan. Obiecuje dalszą pracę dla dobra miasta.
Gratuluję Konradowi wygranej. Obiecuje, że dalej będę pracował i walczył dla Was o lepsze Skarżysko. 
Jeszcze raz dziękuje,  a w sercu zawsze i ponad wszystko mam i będę miał Nasze Skarżysko.  
 
  Z wyrazami szacunku
Mariusz Bodo

Napisz komentarz (16 Komentarzy)
 • Michał
 • Kategoria: News

Oświadczenia Kandydata na Prezydenta Miasta Jacka Ciepińskiego

Jacek Ciepiński, kandydat na prezydenta Skarżyska -Kamiennej z ramienia KWW Kukiz 15 oświadcza, że nie są prawdziwe rozpowszechniane przez niego informacje dotyczące:
a.    twierdzenia przez Urząd Miasta, że nie musi dokumentować wyjazdów oraz tego jakie były z nich korzyści dla mieszkańców naszego miasta.
b.    Złożenie dwukrotnie wniosków w procedurze naboru wniosków do „Budżetu Obywatelskiego ”na plac zabaw  w lasku wraz z parkingiem przy ul. Pułaskiego i Kochanowskiego,
c.    Drukowanie przez Urząd Miasta  Skarżysku – Kamiennej w czasie kadencji 2014 – 2018 za pieniądze mieszkańców gazetek reklamowych rzekome osiągniecia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Pana Kroniga, co kosztowało 434950zł.”

 • Michał
 • Kategoria: News

Oświadczenia Kandydata na Prezydenta Miasta Jacka Ciepińskiego

Jacek Ciepiński kandydat na urząd Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z ramienia komitetu wyborczego Kukiz 15 oświadcza, że nieprawdziwe są rozpowszechniane przez niego informacje o tym, że wiceprezydent Krzysztof Myszka nie został ukarany za niezłożenie przez Gminę wniosku o zwiększenie środków na dofinansowanie odpraw dla zwalanianych nauczycieli.

Czytaj więcej: Oświadczenia Kandydata na Prezydenta Miasta Jacka Ciepińskiego

 • Andrzej
 • Kategoria: News

Pierwszy koncert Festiwalu w Bliżyńskim kościele

Rozpoczął się XIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Bliżynie. Za nami piewrszy, piątkowy koncert, który tradycyjnie poprowadziła Elżbieta Rokita, a jego uczestników powitał ks. Sylwester Podgórski. W piewrszym festiwalowym koncercie  wystąpili: Magdalena Rucińska (sopran), Tomasz Piętak (baryton), Filip Pressein (organy) oraz Karolina Zych (flet), Paulina Osóbka (skrzypce), Anna Kowalczyk (skrzypce). Cristian David Gonzales (altówka) i Aleksandra Kowal (wiolonczela).

Organizatorem festiwalu są Parafia pw. św. Ludwika w Bliżynie oraz Wójt Gminy Bliżyn

Na drugi koncert zapraszamy w niedzielę 9 września na godzinę 18.00

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
 • Andrzej
 • Kategoria: News

26 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce

      Paryż, Londyn i Kielce – te trzy europejskie wystawy przemysłu obronnego wymieniane są jednym tchem na świecie. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce od ponad ćwierć wieku jest wizytówką polskiej branży i najlepszym sposobem promocji rodzimych firm. Jest także miejscem prezentacji nowości sektora obronnego z całego świata. W 100lecie rocznicy odzyskania przez Rzeczypospolitą niepodległości Polska stała się państwem wiodącym imprezy, a Polska Grupa Zbrojeniowa partnerem strategicznym targów.
      W tym roku w Kielcach jest  624 wystawców z 31 krajów świata (to więcej niż w roku ubiegłym). Przedsiębiorcy zagraniczni stanowią 45 procent wystawców. Polskę reprezentuje 328 firm. W Kielcach zobaczyć można światowe koncerny branży obronnej. Spodziewanych jest ponad 50 delegacji zagranicznych, w tym tych oficjalnych, z 43 krajów z całego świata. W czasie trwania Targów podpisane zostanie kilka ważnych umów na dostawę sprzętu dla Wojska Polskiego.

      Skarżyskim akcentem jest tradycyjna obecność produktów MESKO na wystawie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dodatkowo podczas konferencji Raytheon Integrated Defense Systems poinformowano, że w skarżyskiej fabryce prawdopodobnie powstanie jedyna na świecie linia produkcyjna rakiet SkyCeptor, które wykorzystywane są w systemie obrony przeciwlotniczej Patriot. Integracja SkyCeptorów jest elementem modernizacji systemu Patriot. Polska chce kupić łącznie osiem baterii, przy czym w pierwszym etapie dostarczone mają być dwie za przeszło 16 mld zł. Pierwsza bateria trafi do Polski w 2022 roku.

      Tradycją Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, od kilkunastu lat, jest Wystawa Sił Zbrojnych RP. Ponieważ w tym roku tematem wiodącym targów jest rocznica stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości, wystawa ma wyjątkowo bogaty i przekrojowych charakter. Na odbywającej się w tym roku pod hasłem „Obronność-Współpraca-Skuteczność” wystawie swój sprzęt i uzbrojenie (ponad 380 eksponatów) zaprezentuje 30 jednostek z wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Swoje stoiska mają też uczelnie wojskowe, centra edukacyjne, instytuty techniczne oraz Polska Agencja Kosmiczna. Można zobaczyć wyposażenie oddziałów, broń strzelecką, środki transportu,  bezpilotowe środki rozpoznawcze, roboty i wyposażenie jednostek "od kuchni". Na targach prezentują sie także polskie wojskowe muzea zachęcając do ich odwiedzenia.


 


      Targi potrwają do piątku, ale  na sobote i niedzielę 8-9 września organizatorzy zapraszają na Dni Otwarte MSPO wszystkich – rodziny z dziećmi, miłośników militariów i historii. Wstęp wolny  i bez ograniczeń wiekowych.


 

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
 • Michał
 • Kategoria: News

Subiektywne i raczej pozytywne kalendarium na WRZESIEŃ 2018


01.09.: Dzień Kombatanta, Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
1897 – W Bostonie uruchomiono pierwsze na kontynencie północnoamerykańskim metro.
1918 – Założono Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie.
1930 – Polska ratyfikowała Konwencję w sprawie niewolnictwa.
1964 – Utworzono Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach.
 
02.09: (święta nietypowe: Dzień Dużego Rozmiaru)
1808 – Utworzono Archiwum Ogólne Krajowe (obecnie Archiwum Główne Akt Dawnych).
1900 – W pruskich szkołach publicznych wprowadzono przedmiot wychowanie seksualne.
1906 – W Kielcach odsłonięto pomnik Stanisława Staszica.
1930 – Francuzi Dieudonné Costes i Maurice Bellonte na samolocie Breguet 19 przelecieli po raz pierwszy nad północnym Atlantykiem w trudniejszym kierunku zachodnim.
1933 – W Warszawie otwarto tunel średnicowy.
1950 – W Paryżu założono Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC).
1967 – Na dawnej brytyjskiej platformie przeciwlotniczej na Morzu Północnym emerytowany oficer Paddy Roy Bates utworzył niezależne księstwo Sealand.
 
03.09.: (święta nietypowe: Dzień Wieżowców)
301 – Założono San Marino.
1881 – Otwarto Teatr Nowy (1881-1901)w Warszawie.
1950 – Włoch Giuseppe Farina został pierwszym mistrzem świata Formuły 1.
1953 – Weszła w życie Europejska Konwencja Praw Człowieka.
1967 – W Szwecji wprowadzono ruch prawostronny (tzw „Dzień H”).
1980 – Podpisano porozumienia jastrzębskie.
1995 – Założono portal aukcyjny eBay.
 
04.09.:
1609 – Angielski żeglarz Henry Hudson dopłynął do brzegów wyspy Manhattan.
1774 – James Cook odkrył Nową Kaledonię.
1849 – Amerykanin C.S. Bishop opatentował pierwszą zamiatarkę.
1860 – Do Wilna od strony Dyneburga wjechał pierwszy pociąg.
1888 – Amerykanin George Eastman otrzymał patent na aparat fotograficzny na błonę zwojową i zarejestrował znak towarowy Kodak.
1956 – Amerykańskie przedsiębiorstwo IBM skonstruowało pierwszy dysk twardy.
1998 – Założono amerykańskie przedsiębiorstwo z branży internetowej Google Inc.
 
05.09.: (święta nietypowe: Międzynarodowy Dzień Dobroczynności)
1698 – Car Rosji Piotr I Wielki wprowadził podatek od posiadania brody.
1838 – Otwarto Centraal Museum w holenderskim Utrechcie.
1840 – W mediolańskiej La Scali odbyła się premiera opery komicznej Dzień panowania Giuseppe Verdiego.
1977 – NASA wystrzeliła sondę kosmiczną Voyager 1, obecnie najodleglejszy i ciągle działający obiekt wysłany w kosmos przez człowieka.
1981 – W Gdańsku rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
1990 – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” odebrała Gazecie Wyborczej prawo do posługiwania się symbolem „Solidarności” na stronie tytułowej.
1994 – Na antenie TVP1 wyemitowano pierwszy odcinek amerykańskiego serialu Moda na sukces.
 
06.09.:
775 p.n.e. – Chińscy astronomowie odnotowali najstarsze w historii zaćmienie Słońca.
1522 – Do portu San Lucar w Hiszpaniiwpłynął okręt Victoria, jedyny z ekspedycji Ferdynanda Magellana i jednocześnie pierwszy w historii, który opłynął Ziemię.
1788 – W Starej Pomarańczarni w warszawskich Łazienkach Królewskich otwarto Teatr Stanisławowski.
1790 – Sejm Czteroletni przyjął uchwałę o niepodzielności ziem Rzeczypospolitej.
1791 – W Teatrze Stanowym w Pradze odbyła się premiera opery Łaskawość Tytusa Wolfganga Amadeusa Mozarta.
1944 – PKWN wydał dekret o reformie rolnej, nacjonalizujący majątki większe niż 50 ha.
1973 – Warszawskie Zakłady Telewizyjne wyprodukowały pierwsze polskie telewizory kolorowe marki Jowisz.
 
07.09.:
1764 – Stanisław August Poniatowskizostał wybrany na króla Polski.
1822 – Brazylia proklamowała niepodległość (od Portugalii).
1848 – W Cesarstwie Austriackim zniesiono poddaństwo.
1928 – Rozpoczął się 1. Tour de Pologne.
1989 – Rozwiązano Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO).
1990 – Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę o przywróceniu dawnych nazw ulic i placów.
2007 – Sejm RP przyjął uchwałę o skróceniu swej kadencji.
 
08.09.: Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji, Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, Światowy Dzień Fizjoterapii; (święta nietypowe: Dzień Dobrej Wiadomości, Dzień Marzyciela,)
1278 – Zawarto porozumienie ustanowiające podwójne zwierzchnictwo nad Andorą katalońskiego biskupa z miasta La Seu d'Urgell i francuskiego hrabiego de Foix jako jej współksięciami. System ten, z korektami, przetrwał do dziś.
1504 – We Florencji odsłonięto rzeźbę Dawid Michała Anioła.
1565 – Na terenie dzisiejszego miasta St. Augustine na Florydzie odbyły się pierwsze, udokumentowane obchody Dnia Dziękczynienia.
1636 – W Newtowne (obecnie Cambridge) w Kolonii Zatoki Massachusetts założono Uniwersytet Harvarda (jako Harvard College).
1792 – W Warszawie odbyła się premiera dramatu mieszczańskiego Wojciecha Bogusławskiego Henryk VI na łowach.
1873 – W belgijskiej Gandawie powołano Instytut Prawa Międzynarodowego.
1888 – Zainaugurowała rozgrywki angielsko-walijska The Football League, pierwsza liga piłkarska na świecie.
1930 – Kompania 3M wprowadziła do sprzedaży przezroczystą taśmę klejącą.
1994 – Ostatni żołnierze amerykańscy, francuscy i brytyjscy opuścili Berlin.
 
09.09.: Światowy Dzień FAS; (święta nietypowe: Międzynarodowy Dzień Urody, Dzień Testera Oprogramowania,)
1499 – Vasco da Gama powrócił do Lizbony z wyprawy do Indii.
1668 – Premiera komedii Moliera Skąpiec.
1886 – Podpisano Konwencję berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych.
1896 – Niemiecki chirurg Ludwig Rehn przeprowadził pierwsza udaną operację serca.
1923 – Ukazało się pierwsze wydanie tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny”.
1967 – Odsłonięto zrekonstruowany po zniszczeniach wojennych Pomnik Lotnika w Warszawie.
1971 – Ukazał się album Johna Lennona Imagine.
1972 – Podczas  salonu motoryzacyjnego w Turynie odbyła się oficjalna prezentacja Fiata 126.
1978 – Kopalnia soli Wieliczka została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1996 – Powołano Radę Języka Polskiego.
 
10.09.: Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom;
1838 – W Paryżu odbyła się premiera opery Benvenuto Cellini Hectora Berlioza.
1846 – Amerykanin Elias Howe opatentował maszynę do szycia.
1913 – Pierwsza autostrada połączyła wybrzeża USA.
1963 – Afroamerykańscy uczniowie po raz pierwszy rozpoczęli naukę w szkole państwowej w stanie Alabama.
2002 – Szwajcaria przystąpiła do ONZ.
 
11.09.:
1822 – Kongregacja Indeksu w Rzymie obwieściła, że nauka Mikołaja Kopernika o obrocie Ziemi wokół Słońca może być rozpowszechniana.
1869 – Założono warszawskie przedsiębiorstwo cukiernicze Blikle.
1883 – Z okazji 200-lecia odsieczy wiedeńskiej w budynku krakowskich Sukiennic otwarto Muzeum Narodowe.
1909 – Niemiecki astronom Max Wolf jako pierwszy zauważył na fotografii powracającą Kometę Halleya.
1921 – Żydowscy osadnicy założyli w Dolinie Jizreel w dzisiejszym północnym Izraelu pierwszy moszaw (spółdzielnię rolniczą) Nahalal.
1938 – Otwarto Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku.
1941 – W Waszyngtonie rozpoczęto budowę Pentagonu.
1981 – Oficjalna data założenia zespołu Lady Pank.
 
12.09.: Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej; Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Południe, Dzień Programisty (tylko w lata przestępne); Polska – Święto Wojsk Lądowych (święta nietypowe: Dzień Brukarza)
1917 – Powstała Rada Regencyjna Królestwa Polskiego.
1945 – Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej wypowiedział konkordat ze Stolicą Apostolską z 1925 roku.
1958 – Zaprezentowano pierwszy układ scalony, zaprojektowany przez Jacka Kilby’ego.
1961 – Zainaugurowała działalność Warszawska Opera Kameralna.
1989 – Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej historii Polski.
 
13.09.: Dzień Programisty;(święta nietypowe: Dzień Całowania Chłopaków w Usta)
1584 – Zakończono budowę Escorialu pod Madrytem.
1860 – Z balonu unoszącego się nad Bostonem wykonano najstarsze zachowane do dziś zdjęcie lotnicze.
1959 – Sonda Łuna 2 jako pierwszy ziemski obiekt dotarła na Księżyc, rozbijając się o jego powierzchnię.
1975 – W muzeum w Amsterdamie szaleniec zniszczył obraz Rembrandta Straż nocna.
1985 – Premiera najlepiej sprzedającej się gry wideo w historii Super Mario Bros.
 
14.09.:
1224 – W grocie na szczycie La Verny Franciszek z Asyżu otrzymał święte stygmaty.
1309 – Malborski zamek został siedzibą wielkiego mistrza, a Malbork stolicą zakonu krzyżackiego.
1752 – Imperium Brytyjskie przyjęło kalendarz gregoriański.
1788 – W Warszawie odsłonięto pomnik Jana III Sobieskiego.
1814 – Francis Scott Key napisał tekst pieśni „Gwiaździsty Sztandar”, będącej obecnie hymnem narodowym Stanów Zjednoczonych.
1960 – Państwa eksportujące ropę naftową założyły Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC).
1972 – Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z RFN.
2015 – Po raz pierwszy w historii udało się zarejestrować fale grawitacyjne. Obserwacja została dokonana przez oba detektory LIGO w stanach Luizjana i Waszyngton jednocześnie.
 
15.09.: Międzynarodowy Dzień Demokracji; Europejski Dzień Prostaty, Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię (święta nietypowe: Dzień Olewania Systemu, Dzień Programisty, Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Opakowań,)
1682 – Pojawiła się Kometa Halleya. Edmund Halley odkrył jej periodyczność i przewidział powrót w 1758 roku.
1780 – W Mannheim założono stowarzyszenie meteorologiczne Societas Meteorologica Palatina.
1820 – W Krakowie rozpoczęto usypywanie Kopca Kościuszki.
1831 – Odbył się pierwszy kurs parowozu John Bull, skonstruowanego przez Roberta Stephensona.
1935 – W Warszawie rozpoczęły się balonowe zawody o Puchar Gordona Bennetta, zakończone trzecim w historii zwycięstwem polskiej załogi (Zbigniew Burzyński i Władysław Wysocki), dzięki czemu Polska otrzymała trofeum na stałe.
1973 – Wszedł do służby duży kuter torpedowy ORP „Odważny”.
1975 – Ukazał się album Wish You Were Here grupy Pink Floyd.
1993 – Ostatnie jednostki Północnej Grupy Wojsk Armii Rosyjskiej opuściły Legnicę.
 
16.09.: Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (święta nietypowe: Dzień Bluesa, Dzień Maszynisty)
1620 – Tzw. Pielgrzymi wypłynęli na statkuMayflower z Plymouth w Anglii do Ameryki Północnej.
1908 – Założono amerykańską firmę General Motors.
1928 – Feliks Więcek wygrał 1. Tour de Pologne.
1934 – Pilot Jerzy Bajan i mechanik Gustaw Pokrzywka wygrali na samolocie RWD-9 odbywające się w Warszawie międzynarodowe zawody lotnicze Challenge 1934.
1977 – Zakończono budowę pierwszego amerykańskiego wahadłowca Enterprise.
1987 – Podpisano Protokół Montrealski w sprawie zwalczania dziury ozonowej.
1988 – Rozpoczęły się opozycyjno-rządowe rozmowy w Magdalence.
1992 – Parlament Europejski ratyfikował układ stowarzyszeniowy z Polską.
 
17.09.: Światowy Dzień Sybiraka
1156 – Austria, po odłączeniu się od Bawarii, została samodzielnym księstwem.
1630 – Założono Boston.
1787 – Przyjęto Konstytucję Stanów Zjednoczonych.
1900 – W Australii ogłoszono federację sześciu kolonii tworzącą jedno państwo.
1980 – Powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele.
1996 – Wystartowała telewizja HBO.
 
18.09.: Międzynarodowy Dzień Geologa, Światowy Dzień Monitoringu Wody.
1732 – Wydano pierwszy tom pierwszego polskiego zbioru prawa stanowionego Volumina Legum.
1851 – Ukazało się pierwsze wydanie „The New York Daily Times”, który później zmienił nazwę na „The New York Times”.
1947 – W USA utworzono Centralną Agencję Wywiadowczą i Radę Bezpieczeństwa Narodowego.
1958 – W Warszawie rozpoczął się I Festiwal Jazz Jamboree (pod nazwą „Jazz 58”).
1963 – Na Stadionie Śląskim w Chorzowie, podczas meczu Pucharu Europy Mistrzów Krajowych Górnik Zabrze-Austria Wiedeń (1:0), został ustanowiony rekord frekwencji na tym obiekcie (120 tys. widzów).
 
19.09.: Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk (święta nietypowe: Dzień Emotikona, Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat; Dzień Pracownika Służby BHP)
1783 – W Wersalu odbył się pierwszy „załogowy” lot balonem, na pokładzie którego znalazły się: baran, kogut i kaczka.
1888 – W belgijskim mieście Spa odbył się pierwszy na świecie konkurs piękności.
1893 – Nowa Zelandia jako pierwszy kraj na świecie przyznała czynne prawo wyborcze kobietom.
1963 – Zniesiono zarządzoną po wybuchu w mieście epidemii czarnej ospy blokadę Wrocławia.
1979 – W Bernie została podpisana Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk.
1982 – Pierwsze znane użycie emotikonów :-) i :–(
 
20.09: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
1519 – Portugalski żeglarz Ferdynand Magellan wypłynął z hiszpańskiego portu Sanlúcar de Barrameda w pierwszą w historii wyprawę dookoła świata.
1858 – W Warszawie odbyła się prapremiera opery Flis Stanisława Moniuszki.
1908 – Odbyły się pierwsze odnotowane w prasie piłkarskie derby Krakowa.
1914 – W Buenos Aires pierwszym oficjalnym meczu piłkarskim Argentyna pokonała Brazylię 3:0.
1945 – Mahatma Gandhi wraz z Jawaharlalem Nehru poprosili wojska Wielkiej Brytanii o opuszczenie Indii.
1946 – Rozpoczął się pierwszy Festiwal Filmowy w Cannes.
 
21.09.: Międzynarodowy Dzień Pokoju; Światowy Dzień Choroby Alzheimera; Światowy Dzień Orderu Uśmiechu;
1932 – Państwowe Zakłady Inżynierii zawarły umowę licencyjną z firmą FIAT na produkcję samochodów osobowych i ciężarowych.
1937 – Została wydana powieść J.R.R. Tolkiena Hobbit, czyli tam i z powrotem.
1964 – Malta uzyskała niepodległość (od Wielkiej Brytanii).
1990 – Polska złożyła deklarację o przyjęciu obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
 
22.09.: Światowy Dzień bez Samochodu (święta nietypowe: Światowy Dzień Nosorożca; Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy)
1735 – Robert Walpole jako pierwszy brytyjski premier zamieszkał w rezydencji przy Downing Street 10.
1862 – Prezydent USA Abraham Lincoln wydał Proklamację Emancypacji, znoszącą niewolnictwo na obszarach Skonfederowanych Stanów Ameryki.
1929 – Radio Kraków przeprowadziło pierwszą w kraju transmisję radiową z meczu piłkarskiego (Wisła-Cracovia).
1953 – Na University of Illinois at Urbana-Champaign uruchomiono komputer ILLIAC I.
1959 – Uruchomiono połączenie telefoniczne między Europą a USA.
1964 – Na Broadwayu w Nowym Jorku odbyła się premiera musicalu Skrzypek na dachu z muzyką Jerry’ego Bocka i tekstem Sheldona Harncka.
1964 – Na Wiśle w Warszawie uruchomiono ujęcie wody „Gruba Kaśka”.
1980 – Założono Niezależne Zrzeszenie Studentów.
1989 – Założono Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski.
2000 – Zakończono produkcję Fiata 126p.
 
23.09.: (święta nietypowe: Dzień Spadającego Liścia; słowiańskie święto Równonocy Jesiennej)
1720 – Założono Towarzystwo Literackie w Gdańsku.
1806 – Zakończyła się ekspedycja Meriwethera Lewisa i Williama Clarka, pierwsza, która drogą lądową na zachód poprzez kontynent północnoamerykański dotarła do wybrzeża Pacyfiku.
1816 – Na warszawskim Marymoncie utworzono Instytut Agronomiczny.
1831 – W płockim ratuszu odbyła się ostatnia sesja Sejmu Królestwa Polskiego.
1846 – Niemiecki astronom Johann Gottfried Galle odkrył planetę Neptun.
1885 – Austriacki chemik Carl Auer von Welsbach opatentował tzw. koszulkę Auera, stosowaną jako żarnik w lampach gazowych.
1889 – Założono japońską firmę Nintendo.
1898 – W Szczecinie odsłonięto pomnik Sediny.
1910 – Peruwiańsko-francuski pilot Jorge Chávez Dartnell na samolocie Bleriot XI przeleciał po raz pierwszy nad Alpami, ulegając jednak wypadkowi podczas podchodzenia do lądowania we włoskiej miejscowości Domodossola. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 27 września w szpitalu.
1913 – Francuski pilot Roland Garros jako pierwszy przeleciał nad Morzem Śródziemnym.
1934 – Franciszek Hynek i Władysław Pomaski wygrali odbywające się w Polsce zawody balonowe o Puchar Gordona Bennetta. (2 zwycięstwo Polski)
1976 – Powstał Komitet Obrony Robotników (KOR).
2000 – Zostały odkryte księżyce Saturna: Siarnaq i Tarvos.
 
24.09.: ()
1852 – W Paryżu Henri Jules Giffard wzniósł się na wysokość 1800 m i pokonał 27-kilometrową trasę na pierwowzorze sterowca własnej konstrukcji o napędzie parowym.
1921 – W Berlinie oddano do użytku pierwszy europejski odcinek autostrady AVUS.
1923 – W Berlinie po raz pierwszy wyświetlono film dźwiękowy.
1926 – Utworzono przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe.
1957 – W Barcelonie otwarto stadion Camp Nou. W meczu inauguracyjnym FC Barcelona pokonała Legię Warszawa 4:2.
 
25.09.: Światowy Dzień Farmaceuty; (święta nietypowe: Dzień Budowlańca)
1513 – Podczas podboju Panamy hiszpański konkwistador Vasco Núñez de Balboa jako pierwszy Europejczyk dotarł do wybrzeży Pacyfiku.
1890 – W Kalifornii utworzono Park Narodowy Sekwoi.
1911 – Pilot Michał Scipio del Campo dokonał oblotu pierwszego polskiego samolotu skonstruowanego przez przedsiębiorstwo Zbierański i Cywiński.
1928 – Założono amerykańskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Motorola.
1976 – W domu perkusisty Larrego Mullena Juniora założono irlandzki zespół rockowy U2.
1981 – Sandra Day O’Connor jako pierwsza kobieta została wybrana sędzią Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.
2012 – Opublikowano obraz tzw. Ekstremalnie Głębokiego Pola Hubble’a , powstały na podstawie ponad 2 tys. zdjęć wykonanych przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a, przedstawiający ok. 5,5 tys. galaktyk, z których najodleglejsze znajdują się 13,2 mld lat świetlnychod Ziemi. Jest najdalej sięgające zdjęcie astronomiczne, jakie do tej pory wykonano w świetle widzialnym.
 
26.09.: Ogólnopolski Dzień Aptekarza; Światowy Dzień Antykoncepcji (święta nietypowe: Światowy Dzień Królika; Europejski Dzień Języków)
1580 – Flagowy okręt Francisa Drake’a Złota Łania zawinął do angielskiego portu Plymouth, kończąc podróż dookoła świata.
1786 – W Londynie podpisano brytyjsko-francuski traktat o wolnym handlu.
1816 – W Neapolu odbyła się premiera opery La gazzetta Gioacchino Rossiniego.
1878 – Otwarto Wielką Synagogę w Warszawie.
1889 – Pierwsza Generalna Konferencja Miar ustaliła (obowiązującą do 1960 roku) definicję metra jako odległość w temperaturze 0 °C i przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym między dwiema głównymi kreskami na platynowo-irydowym wzorcu złożonym w Międzynarodowym Biurze Miar w Sèvres pod Paryżem oraz (nadal obowiązującą) definicję i wzorzec kilograma.
1911 – Podczas Międzynarodowego Kongresu Balneologicznego w niemieckim Bad Nauheim po raz pierwszy przyjęto definicję wody mineralnej.
1957 – Na nowojorskim Broadwayu odbyła się premiera musicalu West Side Story z muzyką Leonarda Bernsteina.
1960 – Kubański przywódca Fidel Castro wygłosił najdłuższe przemówienie w historii ONZ (4 godziny i 29 minut).
1960 – John F. Kennedy i Richard Nixon zmierzyli się w pierwszej w historii telewizyjnej debacie przed wyborami prezydenckimi w USA.
1983 – Płk Stanisław Pietrow prawdopodobnie zapobiegł wojnie nuklearnej, ignorując błędne wskazania radzieckiego systemu wczesnego ostrzegania o wystrzeleniu 5 amerykańskich rakietowych pocisków balistycznych.
2001 – Uruchomiono polską Wikipedię, wolną encyklopedię internetową.
 
27.09.: Światowy Dzień Turystyki; Światowy Dzień Morza, Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. ()
1540 – Papież Paweł III zatwierdził regułę zakonną jezuitów.
1788 – Francuz Jean-Pierre Blanchard odbył pierwszy lot balonem nad Berlinem.
1822 – Francuz Jean-François Champollion poinformował o odczytaniu egipskich hieroglifów wyrytych na Kamieniu z Rosetty.
1825 – Pierwszy na świecie pociąg w regularnej komunikacji kolejowej odbył z 600 pasażerami przejazd na liczącej 15 km trasie Stockton-Darlington w Anglii.
1905 – Albert Einstein opublikował pracę o równoważności masy i energii.
1949 – Ukazało się pierwsze wydanie kieleckiego dziennikaSłowo Ludu.
 
28.09.: Światowy Dzień Wścieklizny (święta nietypowe: Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia; Międzynarodowy Dzień Tajniaka)
1542 – Juan Rodriguez Cabrillo jako pierwszy Europejczyk dotarł do Kalifornii.
1591 – Włoski podróżnik Jan Bernard Bonifacio, w zamian za dożywocie w Domu Profesorów, przekazał Gdańskowi swój księgozbiór uratowany ze statku zatopionego 25 sierpnia.
1865 – W Warszawie odbyła się prapremiera opery Straszny dwór autorstwa Stanisława Moniuszki, zakończona wielką manifestacją patriotyczną.
1878 – W Krakowie pokazano publicznie obraz Bitwa pod Grunwaldem pędzla Jana Matejki.
1901 – Otwarto Teatr Wielki w Łodzi.
1928 – Szkocki bakteriolog i lekarz Alexander Fleming odkrył pierwszy antybiotyk – penicylinę.
1958 – Francuzi przyjęli w referendum nową konstytucję – początek V Republiki Francuskiej.
1977 – W Zamościu odnotowano polskie wrześniowe minimum temperatury (–6,0 °C).
1990 – Wystartowało Radio Zet (jako Radio Gazeta) – druga po RMF FM komercyjna stacja radiowa w Polsce.
 
29.09.: Dzień Kuriera i Przewoźnika; Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
            (święta nietypowe: Dzień Kawy, Dzień Hipochondryka)
1222 – Założono Uniwersytet we włoskiej Padwie.
1829 – Założono Scotland Yard.
1887 – W Kurierze Codziennym ukazał się pierwszy odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa.
1903 – W Prusach jako pierwszym kraju na świecie wprowadzono obowiązek posiadania prawa jazdy.
1919 – W Szwecji wprowadzono 8-godzinny dzień pracy.
1929 – Po raz pierwszy w Polsce wyświetlono film dźwiękowy.
1935 – Otwarto stadion Ruchu Chorzów.
1946 – Powołano Centrum Badań Kosmicznych PAN.
1954 – Powstała Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN).
1955 – W Teatro La Fenice w Wenecji odbyła się prapremiera opery Ognisty Anioł Siergieja Prokofjewa.
1969 – W Los Angeles zainstalowano pierwsze węzły sieci Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET), bezpośredniego przodka dzisiejszego Internetu.
 
30.09.: Światowy Dzień Serca; Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego; Międzynarodowy Dzień Tłumacza; (święta nietypowe: Światowy Dzień Rzek; Święto Infrastruktury Wojskowej; Dzień Chłopaka, Dzień Muzyki Country)
1452 – Niemiec Johannes Gutenberg wydrukował pierwszą w świecie chrześcijańskim książkę – Biblię Gutenberga.
1791 – We Freihaustheater w Wiedniu odbyła się premiera opery Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusa Mozarta.
1807 – Ukonstytuowała się diecezja kielecka.
1846 – Amerykański lekarz dentysta William Morton po raz pierwszy użył narkozy podczas zabiegu usunięcia zęba.
1882 – Na rzece Fox w Appleton w stanie Wisconsin uruchomiono pierwszą na świecie hydroelektrownię.
1906 – Odbyła się pierwsza edycja zorganizowanych przez Jamesa Gordona Bennetta Międzynarodowych Zawodów Balonów Wolnych (Pucharu Gordona Bennetta).
1921 – Przeprowadzono Pierwszy Powszechny Spis Ludności.
1922 – W Krakowie wprowadzono ruch prawostronny.
1944 – Powstała Agence France Presse.
1961 – Powstała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
1997 – FSO rozpoczęła produkcję modelu Daewoo Lanos.
 
Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)
 • Michał
 • Kategoria: News

XL Skarżyska pielgrzymka dzień piąty

W dzisiejszy upalny dzień pielgrzymi mieli do pokonania jeden z najdłuższych, bo liczący 27 kilometrów odcinek. Dziś pątnicy pokonali odcinek Góry Mokre – Kurzelów. Jutro czeka ich najdłuższa trasa – 29 km do Dąbrowy Zielonej.
 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
 • Michał
 • Kategoria: News

XL Skarżyska pielgrzymka dzień czwarty

Pielgrzymi są już w Górach Mokrych. Dziś pokonali kolejne 22 kilometry. Wieczorem jak co dzień wezmą udział w Adoracji i Apelu. Jutro czeka ich jedna z dłuższych tras – 27 km do Kurzelowa.


 

ZDJ PŻ/TSK24 TEAM

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
 • Michał
 • Kategoria: News

XL Skarżyska pielgrzymka dzień trzeci

Trzeci dzień pielgrzymowania to trasa z Końskich do Lipy. Kolejny etap rozpoczęła Msza Święta w Końskich a następnie pielgrzymi ruszyli na szlak.

Od tego etapu pielgrzymowania do grup z powiatu skarżyskiego dołączyły grupy z Końskich i Przysuchy. Ten dzień był wyjątkowy dla wszystkich, którzy wyruszyli na pielgrzymkę po raz pierwszy, oraz tych obchodzących okrągłe rocznice pielgrzymowania. Przez obiadem w Rudzie Malenieckiej tradycyjnie zostali oni ochrzczeni. Pomimo upałów pielgrzymi przejawiają niezwykłą energię i zarażają tym innych. Wszyscy szczęśliwie dotarli na noclegi gdzie mieszkańcy udostępnili im swoje domy i stodoły. Po wieczornym apelu pątnicy udadzą się na spoczynek, by następnego dnia pełni sił znów wyruszyć w drogę do Matki.


 

ZDJ PŻ/TSK24 TEAM

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
 • Michał
 • Kategoria: News

XL skarżyska pielgrzymka - dzień drugi

Dziś pielgrzymi pokonali 22 km. Swą wędrówkę rozpoczęli po porannej Mszy Świętej w Odrowążu. Po przejściu wyznaczonej trasy dotarli do Końskich, gdzie jak zawsze zostali gorąco powitani przez mieszkańców. Wieczorem odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel.

W dniu dzisiejszym pielgrzymom dopisywała pogoda choć podróżowanie w gorących promieniach słońca nie należy do najprostrzych. Droga wypełniona była modlitwą i konferencjami. Niezwykle uduchowiająca jest wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Przed słynącym z cudów obrazem pątnicy odmówili wspólnie modlitwę różańcową. Dzisiaj pielgrzymi noc spędzą w Końskich, gdzie zawsze mogą liczyć na dobre serca mieszkańców tego miasta.


 

ZDJ PŻ/TSK24 TEAM

Napisz komentarz (1 Komentarz)
 • admin
 • Kategoria: News

Przedsiębiorco! Darmowy terminal płatniczy przez 12 miesięcy!

Przedsiębiorco!
Zainstaluj w pełni darmowy

terminal płatniczy
.... i zwiększ obroty o 40%
0 zł za dzierżawę terminala płatniczego przez rok
0 zł kosztów transakcji do 100.000 zł
0 zł za instalację
0 zł za szkolenie
Nawet 3 terminale gratis

Skontaktuj się z nami:
+48 41 25 11 951
+48 601 321 123

www.mpctech.pl


Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Uczestniczymy w programie Polska Bezgotówkowa, dzięki któremu korzystanie z terminala przez rok jest całkowicie darmowe. Rodzaj terminala jest dowolny, promocja obejmuje zarówno bezprzewodowe GPRS jak i podłączane sieciowo. To wspaniała okazja do zainstalowania terminali płatniczych, gdyż zgodnie z zapowiedziami ministerstwa rozwoju będą one obowiązkowe dla posiadaczy kas fiskalnych, a docelowo dla każdej firmy przyjmującej płatności od klientów.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ostatnie komentarze

 • Anonimowy powiedział(a) Więcej
  Nie robić zamętu?ile osób aktualnie choruje na grypę? Umierają starsi , wyniszczeni,zaniedbani .,firmy... 11 godzin temu
 • stach powiedział(a) Więcej
  Dawniej, w czasach PRL-u, nie wolno było mówić o tym co się produkuje, bo to ścisła tajemnica była. Jednak... 11 godzin temu
 • Florka powiedział(a) Więcej
  Nie ma nic pozytywnego co można przeczytać o Skarżysku jako mieście i powiecie! NIC! 12 godzin temu

Komentarze pozostają własnością ich twórców - redakcja TSK24.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Nick nie jest zastrzeżony dla jednego użytkownika.
Serwis nie ma obowiązku publikacji nadesłanych materiałów. Materiały nie zamawiane przez Serwis Informacyjny TSK24.pl nie podlegają zwrotowi. Autorzy materiałów publikowanych w serwisie wyrażając zgodę na ich publikację przenoszą jednocześnie prawa do nich na rzecz Serwisu Informacyjnego TSK24.pl. Serwis zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania zamieszczanych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych na wszelkich polach ekspozycji.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu TSK24.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.
Wszelkie wyżej wymienione postępowanie bez pisemnej zgody wydawcy - PPHU MPC-TECH ZABRONIONE!